Блогът на ТАНГРА

авг 14

10 причини защо да изберете котли на пелети за къщи

  • август 14, 2013
10 причини защо да изберете котли на пелети за къщи

Ежегодният избор на начин за отопление през зимния сезон е основен проблем при повечето домакинства, а възможността за сравнение между различните начини и условия са изключително важни при вземането на правилното решение за отопление у дома и удовлетвореността, както по време на отоплителния сезон, така и след него. В търсене на евтин и най-ефективен начин за отопление няма как да пропуснете отоплението на пелети, което е едно от най-често предпочитаните в последните години поради много причини.

1. Като първа и най-важна причина, заради което котлите на пелети се препоръчват и предпочитат за отопление на къщи това е автоматизацията. Под автоматизация се разбира възможността за самостоятелна работа на пелетния котел, която не изисква постоянното му зареждане с пелети от страна на потребителите и позволява котелът да не се превръща в ежедневно задължение, за да може да функционира правилно. За разлика от котлите на твърдо гориво, при пелетните котли е необходимо да се зареди веднъж седмично. Котелът сам се включва, затопля къщата и водата за битово горещо водоснабдяване, след това сам се изключва.

2. Втората най-важна причина за избора на отопление на пелети е цената или по-точно разликата между първоначалните и ежегодните разходи, които се правят за закупуването на котел и отоплението на дома. В това сравнение на цените за отопление при добре познатите горива като газ и нафта, електрически ток или дърва, по-ниската първоначална инвестиция се „изяжда“ от ежегодните разходи за отопление и съхранение. Ефективността при изгарянето на пелетите е изключително висока, като извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление.

Ниски разходи при отопление на пелети

3. Третата основна причина е екологията. За разлика от отоплението на ток, природна газ и други горива, пелетите са екологично чист и възобновяем източник на енергия. Те се произвеждат от отпадъчна дървесна биомаса, чрез пресоване при високо налягане и без използването на слепващи вещества.  Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, достигащи до 10%, което ги прави изключително ефективни при горене. Обикновено те са отпадъчен дървен материал от дървообработващата индустрия. Това прави производството им трудно за монополизиране и поскъпването им по-трудно отколкото при фосилните горива. Допълнително предимство свързано с екологията е свързано с производството и изгарянето на пелетите. По време на тези процеси те отделят изключително ниски нива на въглероден диоксид, за разлика от други горива, които се извличат от земните недра и се изпускат в атмосферата под формата на парникови газове, допринасяйки за глобалното затопляне.

Пелети

 

 

 

 

 

4. Четвъртата причина е доставянето на пелетите до клиента в сухо състояние, което е основна разлика от доставката на дърва за огрев. Поради пресоването на пелетите и по-малкото място, което те заемат при доставянето им до клиентите те се заплащат на тон, а не на кубик, както е при дървата, което от своя страна е икономически по-ефективно и намалява излишните плащания до минимум.

Екологично чисто отопление на пелети

 

 

 

 

5. Удобството също не бива да се пропуска като пета основна причина при избора на пелетно отопление. За разлика от отоплението на дърва при пелетите не е нужно нарязването, цепенето и трупането на запаси, което изисква доста време и физически усилия. Като допълнение трябва да се спомене и че складирането на пелетите изисква много по-малко място, за разлика от въглищата или дървата за отопление.

Пелетните котли на фирма „ТАНГРА”HP30, CL35 и CL80 прибавят още предимства към вече споменатите такива за съоръжения на биомаса.

6. Шестото такова предимство е по-високата степен на автоматизация, осигуряваща плавната работа на системата и наличието на независима тристепенна система за защита. Горивната камера е изградена от специален керамичен материал, което спомага за по-доброто изгаряне на пелетите и от там за по-висока ефективност на горивния процес.

7. Седмото предимство – самопочистване. Благодарение на вградената система за самопочистване на горелката и тръбния топлообменник на котела, намесата на потребителите по отношение на почистването му е сведена до минимум, като се изисква единствено премахване на събраното количество пепел веднъж седмично. Това прави котлите на пелети TANGRA изключително самостоятелни и неизискващи грижата на клиента.

8. Относително големият вграден воден съд на пелетните котли TANGRA е осмото предимство, което фирма ТАНГРА прибавя към своите пелетни котли. Те имат капацитет от 120 литра на CL 35, 220 литра на CL 80 и 320 литра на HP 30. Тези обеми позволяват по-плавна работа на пелетната горелка и са много по-големи в сравнение с други произвеждани пелетни котли. При по-малките капацитети се изискват по-чести включвания и спирания на горелката, което води до скъсяване на живота й. Този недостатък е избегнат, като  при конструирането на котлите TANGRA са вградени необходимите гореописани водосъдържатели.

9. Като девета предпоставка за избор на пелетен котел ТАНГРА може да се спомене и вграденият във всички пелетни котли на TANGRA контролер, който позволява настройването на седмичен и дневен таймер с конкретни програми на горене. Могат да бъдат зададени четири различни програми и да бъдат избрани две програми за всеки ден от седмицата. Те определят момента на започване и приключване, както и желаната от Вас температура.

Дигитално управление - пелетни котли TANGRA

 

 

 

 

10. И последната десета причина, но не и по важност, е изцяло българското производство на пелетните котли. Те са изградени изцяло от висококачествени елементи, голяма част от които произведени от фирма ТАНГРА. Това гарантира качеството и произхода на котлите, както и доставянето на необходимия комфорт, от който всеки дом се нуждае.

Опцията за дистанционно управление на пелетните котли TANGRA, чрез използването на мобилен апарат с достъп до интернет, е просто поредното предимство, което доказва високата функционалност на котлите, както и удобството при тяхното управление.

GSM управление на котли на пелети

 

 

 

 

 

А Вие бихте ли предпочели отопление на пелети?

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75