Новините на Тангра

апр 11

Нова брошура на въздушните дестратифициращи вентилатори Eliturbo

  • април 11, 2021

Eliturbo е единственият дестратифициращ вентилатор, способен значително да намали енергийните разходи чрез равномерно разпределение на въздуха и влажността в помещения с голям обем, като промишлени сгради и производства, спортни зали, земеделски, селскостопански и зоологически сгради.

мар 16

Нов ъпдейт на селекционния софтуер за климатични камери TANGRA AHU Modular

  • март 16, 2021

Нов ъпдейт на селекционния софтуер за климатични и вентилационни камери TANGRA AHU Modular   В началото на 2018г. ТАНГРА пусна селекционен софтуер за избор и конструиране на въздухообработващи централи. Софтуерът е разработен за инженери и ОВК специалисти и позволява изборът...

фев 23

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  • февруари 23, 2021

ТАНГРА-АВ ООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0279-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за...

Няма повече новини

Няма повече новини

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75