>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / За сваляне

За сваляне

Енергоспестяващи блокове TANGRA EVB Compact

02.07.2009

Поддържането на подходящ микроклимат с минимални енергийни разходи е основен проблем за собствениците на сгради и компаниите управляващи сгради. Високоефективните енергоспестяващи вентилационни блокове предоставят пресен и филтриран въздух, като едновременно с това изхвърлят и отработения замърсен въздух. 
Гамата обхваща три модела:
o TANGRA EVB ECO – моноблок, хоризонтален монтаж. 
o TANGRA EVB TOP – подов монтаж, всички входове/изходи са на отгоре. 
o TANGRA EVB CL – вентилационна система за единообемни помещения, подходяща за класни стаи, самостоятелни офиси, комферентни зали, др.

Високоефективна енерговъзстановяваща вентилация TANGRA EVB HiE

25.03.2014

Високоефективните енергоспестяващи вентилационни съоръжения TANGRA EVB HiE са предназначени за вентилация на:

- Къщи и апартаменти
- Офиси
- Търговски обекти
- Хотели, ресторанти, клубове
- Малки промишлени цехове 

Серията TANGRA EVB HiE е с дебит на въздуха от 150m3/h до 4400m3/h и ефективност до 88% (EN308).

Енерговъзстановяваща вентилация TANGRA EVB AL/AL+

26.03.2014

Енергоспестяващата вентилация TANGRA EVB AL е предназначена за вентилация на: 
- Къщи и апартаменти
- Офиси
- Търговски обекти
- Хотели, ресторанти, дискотеки
- Малки промишлени цехове 

Серията TANGRA EVB AL е с дебит на въздуха от 250m3/h до 8500m3/h и ефективност до 65%.

Вентилационни камери с рекуперация TANGRA AHU REC

26.03.2014

Стандартно се произвеждат едноетажни и двуетажни камери с дебит от 2500 до 49000m3/h. По заявка могат да се произведат и камери с нестандартни размери, в зависимост от нуждите на клиента.

TANGRA AHU ST - вентилационни камери с междинен топлоносител с ефективност до 50%.

TANGRA AHU REC - вентилационни камери, с три варианта за енергоспестяване - топлообменник с междинен топлоносител (ефективност до 50%), пластинчат рекуперативен топлообменник (ефективност до 65%), ротационен регенеративен топлообменник (ефективност до 83%).

Вентилационни камери - хигиенно изпълнение TANGRA AHU HYG

26.03.2014

Качеството на въздуха е от изключителна важност, особено в болници и медицински заведения. Фирма ТАНГРА разработи серия хигиенни вентилационни камери с дебит на въздуха от 2000 до 16000m3/h. Те намират приложение още в чисти стаи, спешни отделения, хранително-вкусовата промишленост, както и производството на оптични и електронни компоненти. Камерите са сертифицирани по стандарти DIN1946-4, VDI 3803 и VDI 6022.

   

  

 

Вентилационни камери с вградена термопомпа TANGRA AHU DEX

26.03.2014

Камерите с вградена термопомпа са компактни и не се нуждаят от допълнителен източник на енергия. Високата степен на възстановяване на енергия се гарантира от двустепенната рекуперация на въздуха. Серията обхваща дебити от 1800 до 16000м3/ч.

Произвеждат се в две разновидности:
- AHU DEX-M с вградени вътрепно и външно тяло на термопомпен агрегат;
- AHU DEX-S с вграден вътрешен модул на директно изпарение и външен VRF агрегат.  
  
  
  

Подови конвектори TANGRA FFCU

26.03.2014

Подовите конвектори са модерни топлотехнически съоръжения, предназначени за вграждане в под, за отопление и охлаждане на обществени сгради, магазини, апартаменти, къщи и др. Особено подходящи са за помещения с големи прозорци, където освен своето функционално имат и декоративно значение.
FFCU-Silent – нискошумова версия, подходяща за жилищни сгради
FFCU-Power – версия с повишена мощност - обществени сгради
FFCU-H – подови конвектори само за отопление, без кондензна тава.

 

Пелетни котли TANGRA

26.03.2014

Битови пелетни котли с мощност от 17 до 35kW:
- TANGRA HP 30, с 320 литра воден съд и автоматично почистване на горелката и димоходната система. 
- TANGRA CL 35 с 120 литра воден съд и явтоматично почистване на горелката и димоходната система. В допълнение, може да бъде монтиран с ляво или дясно захранване. 

Търговски пелетни котли с мощност от 40kW до 80kW:
- TANGRA CL 80 с 220 литра воден съд и автоматично почистване на горелката и димоходната система. В допълнение, той може лесно да бъде разглобен и сглобен, ако входа на котелното помещение е недостатъчен.