>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Продукти / Tangra

Tangra

Енерговъзстановяващи съоръжения

 Предназначени за възстановяване (повторно използване) на топлина или студ в системите за вентилация и климатизация.    - Високоефективни енергоспестяващи блокове ...

Климатични камери - TANGRA AHU

Климатичните камери са изградени на модулен принцип във варианти за вътрешен или външен монтаж. - Стандартно изпълнение с рекуперация или смесване - TANGRA AHU SD/REC - Хигенно и ...