>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Начало / Продукти / Tangra

Tangra

Гъвкави въздуховоди

Гъвкавите въздуховоди са предназначени за транспортиране на въздух със средно или ниско налягане в системите за вентилация, отопление и климатизация. Гъвкавите въздуховоди предост ...

Продукти ТАНГРА

Нашите производствени предприятия притежават специализирано индустриално оборудване за производството на: Климатични камери, енерговъзстановяващи блокове, рекуператори , пелетни ко ...

Вентилационни решетки

Вентилационните решетки и дифузори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение. ...

Вентилатори Soler & Palau

Испанският концерн произвеждащ вентилатори S&P Ventilation Group е основан през 1951г. и обхващат вентилатори за битови, индустриални и търговски цели. ...

Центробежни вентилатори

Индустриалните вентилатори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение. ...

Енерговъзстановяващи съоръжения

 Предназначени за възстановяване (повторно използване) на топлина или студ в системите за вентилация и климатизация.    - Високоефективни енергоспестяващи блокове ...

Въздухоотоплители/охладители

Въздушни отоплители, охладители и подовите вентилаторни конвектори, предназначени за отопление и охлаждане на въздуха в индустриални и битови помещения, спортни и търговски обекти. ...

Климатични камери - TANGRA AHU

Климатичните камери са изградени на модулен принцип във варианти за вътрешен или външен монтаж. - Стандартно изпълнение с рекуперация или смесване - TANGRA AHU SD/REC - Хигенно и ...

Вентилационни компоненти

Топлообменници вода-въздух за отопление и охлаждане, както и фреон-въздух. Филтърни системи за кухни (електростатични, UV и карбонови), Въздушни миксери ...

Пелетни котли

Гама от водогрейни котли на пелети, оползотворяващи възобновяеми енергоизточници, предназначени за отопление и битово горещо водоснабдяване. ...

Локална екстракция Nederman

Локална екстракция на автомобилни газове, екстракция на заваръчни димове, металообработка, дървообработване, композити и фармацефтични производства ...

Индустриални вентилатори S&P

- Аксиални вентилатори - Центробежни вентилатори - Канални вентилатори - Покривни вентилатори - Вентилатори за високи температури - 400ºC / 2h - Вентлатори за потенциално ...

Помпи Grundfos

Циркулационни помпи за отопление, климатизация, водоснабдяване и спринклерни системи ...

Водни климатични системи TononForty

"Tonon Forty" е италиански производител на климатично оборудване. Широка гама от водоохлаждащи агрегати, термопомпи и вентилаторни конвектори.   - водоохлаждащи и ...

Аксесоари и управления

Системи за управлене на вентилатори, честотни инвертори, управления на електрически нагреватели, термостати и интелигентни управления за ОВК системи. ...

Локална екстракция и аспирация Nederman

Вентиалционно оборудване за автосервизи, заварочни постове, лабораторни процеси с отделяне на прах и вредности.   - Екстракция на изгорели автомобилни газове - Локална аспи ...

Помпи Grundfos

Гама от циркулационни помпи предназначени отоплителни системи и системи за битова гореща вода.   - Помпи за отопление - Помпи за климатизация - Нагнетателни помпи - Пот ...