Блогът на ТАНГРА

сеп 11

Енергийни и екологични сертификати

  • септември 11, 2012

В последните години Европейската комисия насърчава все повече продажбата на енергийно ефективни продукти на европейския пазар. Затова са създадени различни енергийни и екологични сертификати и маркировки, предназначени за различни типове продукти. Всички сертификати са доброволни, т.е. ЕК не налага на...

юни 26

Работата на ОВК проектанта е водеща за енергийната ефективност на сградите

  • юни 26, 2012

Ролята на инженер-проектанта е водеща при създаването и реализирането на всеки етап от строително-инвестиционния процес – ВиК, електро, ОВК инсталациите и т.н., които пряко влияят върху енергоемкостта на сградните инсталации, енергийната ефективност на сградата и разходите й за поддръжка. Изискванията...

юни 11

Тенденции за повишаване на енергийната ефективност в ОВК системите

  • юни 11, 2012

За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. Освен многото разумни и ефективни решения се появиха и някои доста екзотични идеи. Една от тях беше сезонната акумулация...

май 4

Нови възможности за финансиране по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“

  • май 4, 2012

На 14 май 2012 стартира нова европейска програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Програмата е насочена към внедряването на устойчиви енергийни решения в малки и средни предприятия. Те могат да кандидатстват по проекти свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни...

Няма повече статии

Няма повече статии

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75