Блогът на ТАНГРА

юли 22

Eliturbo – въздушен миксер, различен от традиционните разслоители

  • юли 22, 2013
Eliturbo – въздушен миксер, различен от традиционните разслоители

Добре познат от физиката е ефектът в големите помещения разпределянето на топлия въздух да е в горната им част, което води до големи енергийни разходи и загуба на топлина. Миксерът за въздух Eliturbo е идеалното решение за този проблем. Той е в състояние да изравни вертикално и хоризонтално температурата и влажността в големи пространства и да намали разходите за отопление с до 30%.

Eliturbo    Температурна амплитуда Eliturbo

 

 

 

Миксерът се различава от традиционните разслоители по това, че не насочва въздушните потоци надолу и в концентрични зони, а разпределя въздуха радиално, като по този начин засяга големи площи и не създава осезаеми въздушни течения. Eliturbo използва специален хелиоцентрофужен ротор, който е патентован от Inpresind, размесващ въздуха, без да създава течение и произвеждан в съответствие с хигиенните изисквания и норми за сигурност и безопасност на работната среда. Размесването на въздуха подобрява условията в средата дори през летния сезон, когато, поради високите температури и високия процент на относителна влажност, се създава неприятен микроклимат в сградите. Въздушният миксер създава постоянен въздушен обмен през прозорците, като по този начин поддържа активна вентилация на средата.

Eliturbo функционалност

Работа Eliturbo

 

 

 

 

Eliturbo се монтира на тавана и се управлява от подходящо табло с регулатор на скоростта, като тази скорост на движение на въздуха е в съответствие с хигиенните норми и е по-малка от 0.1 m/s. Системата Eliturbo предотвратява стратификацията на горещия въздух, с което намалява консумацията на енергия и подобрява комфорта в помещението, в което е инсталирана.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ФАБРИКИ

Eliturbo може да се използва в индустриални и търговски сгради за повишаване ефективността на отоплението и подобряване на условията на работната среда.

СПОРТ И ЗАЛИ ЗА ОТДИХ, БАСЕЙНИ

Инсталирането на Eliturbo намалява големитe топлинни загуби, характерни за този сектор. Влажността и хлорните изпарения също се намаляват на повърхността на басейна. Ниските скорости (<0.1m/s) минимизират теченията и дискомфорта.

КУЛТУРА, ГАЛЕРИИ & МУЗЕИ

Това често са стари и големи сгради с изисквания за постоянна среда около произведенията на изкуството.

ФЕРМЕРСТВО и ОРАНЖЕРИИ, ОБОРИ

Оранжериите са с големи топлинни загуби, което е пречка за правилното разпределение на топлината, необходима за култивацията. Eliturbo може да разреши този проблем, пораждайки значителни ползи. Системата създава равномерна влажност и е изключително полезна в борбата с кондензацията.

Приложения Eliturbo

 

 

 

 

Посочените характеристики правят Eliturbo уникална за пазара на ОВК и правилен избор при желанието за оптимална температура на въздуха при ниски енергийни разходи.

Спецификации Eliturbo

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75