Certificates and Awards

Удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България
Удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България
Bulgarian Construction Chamber Certificate - I
Bulgarian Construction Chamber Certificate - I
Bulgarian Construction Chamber Certificate - V
Bulgarian Construction Chamber Certificate - V
Certificate ISO 9001 – TUV Rheinland
Certificate ISO 9001 – TUV Rheinland
Certificate according to Regulation 517/2014 and 2015/2067
Certificate according to Regulation 517/2014 and 2015/2067
Сертификат от Германо-Българската Индустриално-търговска камара
Сертификат от Германо-Българската Индустриално-търговска камара
Сертификат за членство КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)
Сертификат за членство КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)
Сертификат за серия климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за серия климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за хигиенни климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за хигиенни климатични и вентилационни камери TUV Rheinland
Сертификат за въздухоотоплителни апарати TUV Rheinland
Сертификат за въздухоотоплителни апарати TUV Rheinland
Сертификат за Запазена търговска марка на територията на Европейският съюз
Сертификат за Запазена търговска марка на територията на Европейският съюз
Certificate ISO 14001
Certificate ISO 14001
National Service Telephone:
0887 73 73 75