Executed projects / Office buildings

Iztok Tower WM Ware


Iztok Tower WM Ware

В началото на 2008 година фирма „Тангра” спечели търг за изпълнение на вентилационните, отоплителни и климатични инсталации на офис сграда Изток Тауър, като консултант по проекта бяха BGI Project.
Сградата е разположена върху парцел с площ 1520 м2 с основен вход от бул. Г.М. Димитров. Постройката е 10 етажна с две сутерена, като общата застроена площ е 10 720 м2. В сутерените са разположени подземни паркинги и технологични помещения. На приземното ниво са обособени фоайе, банков офис и ресторант. Всички останали етажи са офисни пространства.
Централна климатична инсталация осигурява отоплението и охлаждането на помещенията. За целта са предвидени пет водоохлаждащи агрегата TONON Forty с въздушно охлаждаем кондензатор, разположени в подпокривното пространство на сградата. Четири от агрегатите захранват помещенията, разположение в съответно североизточната и югозападната фасада на сградата, с възможност за фасадно регулиране работата на хладилните машини. Така е възможно в зависимост от външните условия едната фасада да се отоплява, другата да се охлажда. Петият агрегат захранва инсталациите на партера.
В помещенията са монтирани стенни конвектори, работещи на отопление и охлаждане, посредством четиритръбна система. За подаване на пресен въздух в офисните зони са монтирани допълнително канални конвектори, чиято функция е да осигурят допълнително загряване/охлаждане на подавания пресен въздух, така че той да постъпва с подходяща температура в работните зони.
За фоайето и ресторанта са разработени отделни вентилационни инсталации, изчислени на база минимално количество пресен въздух на човек. За тези помещения са предвидени и допълнителни конвектори, работещи без подаване на пресен въздух, като целта е да се постигне икономия на енергия в случаите, когато в залите има по-малко хора.
За подаване на пресен въздух в офисните етажи изработихме два централен въздухоподаващ блок на фирма ТАНГРА с рекуперация на енергия Еmax=60%. Съоръженията са монтирани в подпокривните пространства, като работата им отново са разпределена по фасади.
За кухнята на ресторанта е разработена нагнетателна вентилация с компактен климатичен блок, монтиран в окачения таван. Отвеждането на въздуха от кухненските чадъри, разположени над работните зони за приготвяне на топла храна става чрез отделна инсталация, отвеждаща миризми и пари директно над билната точка на сградата. Вентилаторите са специално предназначени за работа с мазни пари – с назад обърнати лопатки и изнесен двигател, модел ТА.
Тъй като сградата е класифицирана като висока, за да отговаря на всички изисквания за безопасност, в стълбищните клетки, коридори, асансьорни шахти и преддверия към подземни гаражи е изграден вентилационна инсталация създаваща свръхналягане, проектирана съгласно Противопожарните строително – технически норми на република България. Вентилаторите са монтирани в подпокривното пространство. В случай на пожар в сградата са монтирани и аварийни вентилатори за изхвърляне на горещ въздух с назад обърнати лопатки и изнесен двигател, сертифицирани да работят до 2 часа при температура на въздуха 400°C от серията CRMT на Soler&Palau.
В подземните гаражи е осигурен трикратен въздухообмен, по изискване на Противопожарните строително – технически норми. Изградена е самостоятелна нагнетателна инсталация за подаване на пресен въздух. Изхвърлянето на въздуха става над покрива на сградата чрез смукателни вентилатори доставени от испанския производител Soler&Palau – модел CMT. Предвидени са въздуховоди и решетки за горно и долно засмукване, така че да се гарантира отвеждането и на леки, и на тежки газове. Инсталацията е подсигурена с противопожарни клапи.
Благодарение на добрата си локация и качественото изпълнение на всички строително-монтажни работи, днес сградата в привлекателно място за големи компании като ОББ, VM Ware и Рено-Нисан.

National Service Telephone:
0887 73 73 75