Executed projects / Car and Vehicle centers

Мултифункционална сграда, шоурум, склад и сервиз


Мултифункционална сграда, шоурум, склад и сервиз на фирма Геотрейдинг, гр. София РЗП: 23345 кв. м. – Системи за вентилация, климатизация и отопление
а) Хибридни вентилационни и климатични камери с рекуперация на енергия и вградена термопомпа за двустепенна термодинамична рекуперация (Ефективност до 94%).
б) Енергоспестяващи вентилационни системи за подаване на пресен, филтриран въздух и изхвърляне на отработения замърсен въздух (Ефективност до 88%).
в) Климатични систеими на директно изпарение HITACHI VRF
г) Климатични системи използващи геотермални води – Системи за локална екстракция на изгорелите газове NEDERMAN.

Пълен инжеренинг изготвен от фирма ТАНГРА – АВ ООД

National Service Telephone:
0887 73 73 75