Executed projects / Car and Vehicle centers

Шоурум, автосервиз и бизнес сграда MAN Център


Шоурум, автосервиз и бизнес сграда „MAN Център”,
гр. София
РЗП: 16 000 кв. м.

– Системи за вентилация, климатизация и отопление
А) Вентилационни и климатични камери с рекуперация на енергия
Б) Климатизация с водоохлаждащи чилъри/термопомпи TONON Forty Италия

– Системи за локална екстракция на изгорелите газове в автосервиза
NEDERMAN

– Отопление на отработено масло

National Service Telephone:
0887 73 73 75