Блогът на ТАНГРА

сеп 21

„Енергийна ефективност в системите за вентилация, климатизация и отопление“ интервю на инж. Юлий Армянов за в. „Строителство Градът“

  • септември 21, 2012
„Енергийна ефективност в системите за вентилация, климатизация и отопление“ интервю на инж. Юлий Армянов за в. „Строителство Градът“

Инж. Армянов, какви са очакванията Ви от новооткритата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП „Конкурентноспособност? Чувства ли се повишен интерес към внедряване на енергоефективни ОВК системи от страна на малкия и средния бизнес?

За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г.. Освен многото разумни и ефективни решения се появиха и някои доста екзотични идеи. Една от тях беше сезонната акумулация на топлина в изкуствени, подземни резервоари. Казвам екзотична, защото няма информация, тя да е добила реално приложение. Освен това, развитието на термопомпените инсталации позволи да се използва енергията на въздуха и естествения акумулатор – земята.

С увереност може да се твърди, че интереса към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници.

Нещо повече, в последните около 20 години все по-убедително се доказва, че засиленото енергопотребление влияе неблагоприятно върху околната среда и води до климатични изменения.

Европейският съюз, създаде политика и програми за повишаване на енергийната ефективност в битовите и индустриални сгради. Директивата за енергийна ефективност 2020, има за цел до 2020 година да се постигне:

–       Намаляване емисиите на парникови газове с 20%

–       Добив на 20% от енергията от ВЕИ

–       Увеличаване на енергийната ефективност с 20%
Бяха създадени политики за „Енергийно представяне на сгради”, „Еко-дизайн” и „Еко-сертифициране” на продукти. В почти всяка държава от ЕС, бяха въведени норми за използване на отпадната енергия при вентилация. Дори в държави, като Румъния, Португалия и Гърция, вентилационните инсталации с енергоспестяване са въведени със закон, за задължителни в обществените сгради и предприятия. За съжаление в България, все още няма издадени такива закони. Това е причината и програмите, като „Енергийна ефективност и зелена икономика”, да са толкова ефективни. С времето, очакваме това да се промени.

На 11 септември, тази година, на пленарно заседание на Европейската комисия бе приета и новата Директива за енергийна ефективност. В новите текстове се предвиждат задължителни енергоспестяващи мерки за сгради с „обща застроена площ от 500м2, а от юли 2015 и за сгради с площ над 250м2.

Механичната вентилация с рекуперация на енергия трябва да бъде задължителна. Безспорно, инвестицията за такива системи е по-висока, но се възвръща само за 1.5 – 2 години. По обясними причини капиталното вложение често е водещо при вземане на решение. Тук е необходимо да бъде внесена повече яснота от специалисти и да бъде разгледан и експлоатационният период. По този начин ще спечели и потребителя, и обществото:

–   Ще бъдат популяризирани програмите като „Енергийна ефективност и зелена икономика”, по които малките и средни предприятия могат да получат финансиране.

–     Потребителите и служителите ще получат необходимото количество пресен въздух, което ще осигури работоспособност и здраве.

–       Намалява се риска от заболяване и алергии.

–       Енергийните разходи се намаляват между 2 и 4 пъти.

–       Намалява се енергийната зависимост и замърсяването на околната среда.

–       Повишава се качеството на живот и здравето на нацията.

Вие като фирма с 23-годишен опит какви мерки за повишаване на енергийната ефективност в системите за вентилация и климатизация препоръчвате?

Човек може да живее 3 седмици без храна, 3 дни без вода и 3 минути без въздух.

Добрият микроклимат, температура, влажност и пресен въздух са предпоставки за работоспособност, ниска заболеваемост и следователно дори и в това има икономически ефект. Мерки за повишаване на енергийната ефективност има много видове и с различен ефект.

Ще огранича разсъжденията си само върху инсталации за проветряване (вентилиране) по няколко причини. Първо, защото термопомпените инсталации са добре изследвани и рекламирани от световноизвестни производители. Второ, защото енергийните разходи за проветряване, често надвишават тези за отопление в съвременните сгради, особено ако те са добре изолирани. И трето, защото нашата фирма има повече от 20 години опит, развитие и постижения в този сегмент.

Очевидно е, че новите сгради, които виждаме всеки ден не могат да бъдат проветрени с отваряне на прозорци. Механичната вентилация с рекуперация на енергия е задължителна. Изборът на подходящи съоръжения и инсталации, може да спомогне за по-бързото изплащане на инвестицията и драстичното намаляване на разходите на клиента.

„ТАНГРА” е един от първите производители на енерговъзстановяващи съоръжения за вентилация не само в България, но и на Балканите. Рекуперативната ни вентилация и климатизация, постига все по-висока ефективност. Едновременно с това се стремим да запазим сравнително ниското капитално вложение, за да може клиентите да възстановяват бързо разходите си.

Кои са най-значимите обекти, осъществени с ваше участие? Кой е последният актуален проект, по който работите? Какви мерки за енергийна ефективност сте използвали?

Трудно е да посоча един или няколко такива обекта. Имаме изпълнени инсталации в десетки хотели, включително, няколко 5-звездни. Административни и търговски сгради със стотици хиляди квадратни метра РЗП имат наши инсталации. Във всеки случай, предпочитам да правим производствени предприятия. Това са предприятия, в които български работници произвеждат български продукти и създават икономика!

Обект, който завършихме наскоро, и аз съм много щастлив, е хлебозавод на фирма СИМИД. Там имаме изградени множество и различни по вид енергоспестяващи инсталации. Дори топлината от пещите за хляб, превръщаме в топла вода, необходима за производството.

Сред най-големите предизвикателства в нашата история бих могъл да посоча реконструкцията на филтърни системи в АЕЦ Козлодуй, които обработват няколко милиона кубични метра въздух на час. Спецификата се състоеше в това, че се налагаше, да се съобразяваме с даденостите на наличната техника, едновременно с това да ги комбинираме с наши елементи и не на последно място, да бъдат приети от Европейските сертифициращи органи.

Многофункционалният комплекс Арко Тауърс е най-големият обект, който сме проектирали. Строежът му все още не е започнал, но това не променя факта, че нашата компания е разработила проект за небостъргач с 300 000 кв. м РЗП.

От голямо значение беше посещението при наши колеги в Дубай през 2008 г., по време на строежа на Бурж Халифа (най-високата сграда на света – 828 м). Там видяхме как реално се изпълняват инсталации в небостъргачи и как се изпълняват инсталации на половин километър над земята.

В момента, един от проектите на „ТАНГРА” е изпълнението на вентилационните и климатични инсталации на първия небостъргач в София – “Capital Fort”. Той ще бъде 126м. висок и общото РЗП е 80 000 кв.м. На обекта са заложени енергоефективни вентилационни съоръжения, производство на „ТАНГРА”, а отоплителната и охладителна инсталация ще изпълним с VRF системи.

В каква посока планирате бъдещото развитие на компанията?

В началото основната ни цел бе да бъдем популярни в България. Когато това стана факт, потърсихме разширение на пазарите в рамките на Балканския полуостров. Настоящата ни цел е да сме добре познати и в Европа. Имаме напредък в тази посока, но предстои още много работа…

инж. Юлий Армянов
Управител на „Тангра-АВ” ООД

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75