Блогът на ТАНГРА

дек 7

Енергоефективни системи за поддържане на микроклимат

  • декември 7, 2015
Енергоефективни системи за поддържане на микроклимат

През втората половина на 2015г. фирма ТАНГРА завърши инсталациите на административно-производствената сграда за асемблиране на електронни модули на фирма „Абритес“ ООД в гр. София.

Проектирани и изградени бяха системи за отопление, вентилация и климатизация на производствени, офисни и спомагателни помещения. Основна задача при разработването беше постигане на нормативните изисквания за микроклимат при оптимално съотношение между капитални вложения и енергийни разходи.

 

Следващата графика, най-общо, показва „философията” на оптимизация:
 microclimate-chart 1. Инсталация с ниско капитално вложение и по-големи енергийни разходи.

2. Инсталация с по-високо капитално вложение и ниски енергийни разходи.

Защрихованата площ показва спестените средства от правилното инвестиционно решение.

Поставената от инвеститора цел бе реализирана по няколко направления:

– Отопление и охлаждане на обекта се извършва от система с променливо използване на мощността VRF на Hitachi. Системата Хитачи VRF е с висок коефициент на трансформация, т.е. съотношение между получена енергия и изразходвана (СОР – в зимен режим/ЕЕR – в летен режим).

microclimate-hitachi-sys-1microclimate-hitachi-sys-2microclimate-hitachi-sys-2microclimate-hitachi-sys-2

 

 

 

 

Вентилацията е осигурена от високоефективни рекуперативни системи, възстановяващи до 85% от енергията на изхвърления въздух. Системите са производство на фирма „ТАНГРА” и са част от серията TANGRA EVB HiE.

microclimate-evb

Използването на топлината от технологичните процеси в системите за въздушно отопление и проветрение значително понижава енергопотреблението в зимен режим.

Свободното охлаждане (free cooling), използвано в преходните периоди, замества част от хладилната мощност на системата. По този начин се намаляват и разходите за охлаждане.

Системата за управление на вентилационните инсталации ТАНГРА Smart подава информация за състоянието на машините, замърсяването на филтрите и работата на допълнителната окомплектовка. Най-важната и иновативна функция е визуализирането на моментното количество спестена енергия от рекуперация.

microclimate-tangra-smart

В заключение е важно да се отбележи, че изградените от ТАНГРА системи покриват изискванията за енергийна ефективност на „Регламент (ЕС) № 1253/2014” на Европейската комисия. Те ще продължат да удовлетворяват и завишените параметри на регламента след 01.01.2018г.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75