Блогът на ТАНГРА

мар 13

Фирма „ТАНГРА” изпълни вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в завод за производство на светодиодно LED осветление и електронни платки.

  • март 13, 2015
Фирма „ТАНГРА” изпълни вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в завод за производство на светодиодно LED осветление и електронни платки.

завод за led осветление 2

В края на 2014г. фирма „ТАНГРА” завърши вентилационните и климатични системи в завод за производство на LED осветление и електронни платки на фирма „Интелигентни системи за сигурност” ООД.

Основна цел на обекта бе преустройството и санирането на съществуваща четириетажна сграда на Млечна промишленост гр. Враца, в производствено предприятие за печатни платки и светодиодно (LED) осветление. Фирма „ТАНГРА” се включи в изпълнението на ОВК системите и подобряването на енергийната ефективност на предприятието.

Дейностите бяха извършени и финансирани чрез програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

Новите производствени помещения са разгънати на 6500м2. Обособени са производства за механично сглобяване, ръчно и машинно производство, разположени в обновените халета.
Специфично при проектирането и изпълнението на инсталациите бе съобразяването с технологичните процеси (участъци с отделяне на топлина, миризми и вредности). Тези фактори доведоха до следните решения в системите за вентилация, отопление и климатизация:

Енергиен център с мощност за отопление и охлаждане 350kW (отчетена е рекуперация на енергия):

Комбинирана термопомпена система, състояща се от два броя високоефективни термопомпени агрегата, осигурява необходимите мощности за отопление през зимата, охлаждане през лятото и подготовка на топло- и студо носител за климатичните камери проветряващи обекта.

hitachi Водо-водният термопомпен агрегат Hitachi RCUE, с охладителна мощност 134kW, черпи енергия от геотермална серпентина. Благодарение на системата от многостъпални двойни screw-компресори, агрегатите Hitachi RCUE позволяват работа на частична мощност в преходните сезони и висока ефективност. Геотермалната серпентина е земен кръг, изградена от тръба REHAU RAUGEO collect. Това е последно поколение високоефективни площни колектори на REHAU за изпълнение на геотермални системи.
термопомпен агрегат rcue
Вторият водоохлаждащ агрегат е термопомпа с въздушно охлаждане Hitachi RHUE, с охладителна мощност от 246kW, и допълва енергийно системата. Двойни скрол-компресори (twin screw compressor) позволяват плавна промяна на мощността, следвайки изискванията на обекта. Това води до повишена енергийна ефективност.  водоохлаждащ агрегат с термопомпа

термо помпен агрегатОтоплението на производствените и административни помещения е проектирано и изпълнено да се извършва основно от термопомпените агрегати Hitachi. В случай на недостиг на отоплителна мощност при екстремални зимни условия на разположение са два високоефективни кондензни газови котли De Dietrich, всеки с мощност от 140kW.

Поддържането на необходимата температура се осъществява от вентилаторни конвектори за касетъчен таванен монтаж и ниско-подови. Конвекторите са произведени от TononForty – Италия и имат 3+3 скорости на вентилаторите, което позволява оставянето им в дежурен режим през нощта и много бързото затопляне сутрин, когато служителите пристигнат на работа.

higienni-kameri-tangraНеобходимото проветряване (доставянето на пресен въздух за хората и технологични нужди) се осигурява от зоново и етажно проектирани и изпълнени климатични системи.
Изпълнени са 4 климатични камери с рекуперация на енергия TANGRA AHU REC ROT.
Първите три климатични камери обработват 24 000м3/ч пресен въздух и отговарят за производствените помещения:

  • Участък „Машинно производство”
  • Участък „Ръчно производство”
  • Участък „Механичен”

Административните площи се обслужват от отделна климатична камера TANGRA AHU REC 06, която доставя 5500 м³/h пресен, свеж въздух за обитателите.

Инсталациите, изградени в завода, са свързани с централизирана система за управление и BMS с тъч-скрийн (touch screen) дисплей. Температурата се регулира чрез зонови и етажни температурни датчици, съобразно необходимостта на обитателите и технологията. Пресният въздух се регулира чрез датчици за качество на въздуха (СО2, VOC). Освен с тъч-скрин дисплей, системата може да се управлява и отдалечено от компютър (РС) или през Интернет.

Предимства:

Съоръженията TANGRA AHU REC са конструирани, така че да осигурят филтриране, затопляне или охлаждане на подавания въздух. Вграденият регенеративен ротационен топлообменник възстановява 68÷75% от енергията на изхвърления въздух, което редуцира ползването на първична енергия.

Само около 15% от изхвърления замърсен въздух е неподходящ за рекуперация на енергия, поради опасни смеси (технологични машини). Два взривозащитени вентилатора, с изнесени двигатели, S&P CRMT изсмукват този въздух.

Друго предимство на изпълнените инсталации е възможността, в един и същ момент, едни системи да работят на отопление, а други на охлаждане, в зависимост от технологичните нуждите в различните зони. Това се постига от 2 отделни буферни съда, всеки с обем 3000л., както и четиритръбни отоплителни/охладителни секции в климатичните камери.

Водо-водният климатичен агрегат е с независими от външните условия характеристики, което позволява целогодишната му работа при ниски експлоатационни разходи.

Grundfos Magna 3Циркулационните помпи в системата са Grundfos Magna 3 (последното поколение електронни помпи), позволяващи точна и прецизна настройка на дебит, напор, и оптималната работа на системата.

Предвидена е възможността за включване на сондажен кладенец в съществуващата система.

 

 

Енергийна ефективност:

Производственото предприятие за печатни платки и LED осветление е добър пример за енергоефективно решение в системите за вентилация, отопление и климатизация. Той демонстрира иновативното мислене на възложителя „Интелигентни системи за сигурност” ООД, доброто техническо решение на проектанта, инж. Иван Иванов, и високоефективното оборудване и качествено изпълнение, осигурено от фирма „ТАНГРА”.

Необходимата енергия за поддържане на микроклимата (отопление, охлаждане и пресен въздух) до голяма степен се доставя за сметка на енергия извлечена от изхвърлен въздух, околна среда и геотермална енергия.

strelka

Спестената енергия, благодарение на иновативните решения се оценява на около 350MWh годишно, в което не е включен ефекта от подобрените топлинни изолации. Освен финансов резултат за предприятието, това спестяване носи и екологични предимства (намаляване на вредните емисии и въглеродния отпечатък).

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75