Блогът на ТАНГРА

апр 29

Хигиенни Климатични Камери TANGRA AHU HYG – Гаранция за качеството на въздуха

 • април 29, 2014
Хигиенни Климатични Камери TANGRA AHU HYG – Гаранция за качеството на въздуха

Серията климатични камери на ТАНГРА е разработена да задоволи нуждите от вентилация, отопление, охлаждане и възстановяване на енергия на различни по вид и предназначение обществени, промишлени и търговски сгради. Всички камери са разработени на модулен принцип, което улеснява транспортирането и монтажа им. Разделени са в три направления: Стандартни климатични камери, с рекуперация на енергия, Климатични камери с вградена термопомпа и Климатични камери – хигиенно изпълнение.

Качеството на въздуха е от голямо значение за здравето, особено в болнични и лечебни заведения. Чистата околна среда и подходящ микроклимат могат да предотвратят болести, алергии или физиологични проблеми. Много специфични производства също имат строги изисквания по отношение на климатичните и вентилационни инсталации. По тази причина разработихме и сертифицирахме своя гама от климатични камери – хигиенно изпълнение, която обхваща дебити от 2000 до 16000м3/ч. Камерите, с висока степен на очистване на въздуха, се изработват от неръждаема стомана, като всички повърхности са леснодостъпни за проверка и почистване. Всички камери позволяват вграждане на филтри с различен клас на филтрация (от G4 до Н14 – EN 779).

Съвременно и многофункционално управление, позволява настройка и поддържане на различни параметри на камерите, включително и план-график за микробиологични тестове. Всички климатични камери TANGRA AHU са напълно автоматизирани и готови за експлоатация, както и за свързване към BMS. Климатичните камери – хигиенно изпълнение са подходящи за вентилационни и климатични инсталации в:

 • Болници
 • Спешни отделения
 • Реанимации
 • Санаториуми
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Производство на напитки
 • Чисти стаи и стаи с изолирани пациенти
 • Фармацевтична индустрия
 • Оптично производство
 • Производство на електронни компоненти

Камерите TANGRA AHU HYG са сертифицирани от TÜV Rheinland, съгласно всички действащи европейски норми и директиви за хигиенно изпълнение и покриват най-високите изисквания на DIN и VDI.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75