>>>>>>>>https://www.tangra.bg/<<<<<<<<<<<<
Нови продукти
Проекти

Актуално

ТАНГРА изпълни вентилацията на тунела на обхода на гр. Габрово

2020-06-04

ТАНГРА – АВ ООД изпълни тунелната вентилация на обходния път на гр. Габрово. Обектът е част от транспортното направление Север-Юг. Тунелът е с една тръба с две ленти за движение, тротоари, система за безопасност, светлинна сигнализация, пожароизвестяване, видеонаблюдение, диспечерски пункт и специализирана вентилационна система.... повече »

Високоефективна регенеративна енергоспестяваща вентилация TANGRA EVB ROT

2020-05-26

През месец май, бихме искали да Ви представим и обновената гама TANGRA EVB ROT оборудвани с ротационни регетеративни....повече »

Експлоатация на вентилационни и климатични системи в рамките на условия на настоящата пандемия SARS-CoV-2 (Covid-19)

2020-05-16

Вентилационните и климатичните инсталации са неизменна предпоставка за правилното функциониране на много сгради. Редовната поддръжка и обслужване е от решаващо значение за безопасната работа на системите и обитателите....повече »

Ръководство на Европейската федерация за отопление, вентилация и климатизация REHVA за COVID-19

2020-05-15

Ръководство на Европейската федерация за отопление, вентилация и климатизация REHVA за COVID-19. Как да работим и използваме ОВК системите в сгради, за да предотвратим разпространението на коронавирус (COVID-19) (SARS-CoV-2) на работните места.... повече »

1 2 3

Решения