Енергийно обследване

Фирма „ТАНГРА” извършва съвместно с партньори обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради по наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г.

Нашите партньори издават сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, а ако сградата не съответства на изискванията в директивата за енергийна ефективност, се предписват мерки и се спомага за тяхното осъществяване. При постигане на необходимите критерии, собствениците на сгради могат да бъдат освободени от местни данъци и такси за срок до 10 години.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75