Предпроектно проучване

Екипът на фирма „ТАНГРА” предлага посещение за оглед на обекта, заснемане и анализ на възможните решения. Запознаване на инвеститора и архитекта с предложенията и дискутиране по възможните критерии за избор на инженеринг. Сравнителен технико-икономически анализ на предложените решения и оценка на енергийната ефективност, както и на срока на откупуване.
При желание на инвеститора да кандидатства за серификат за устойчиво строителство, предлагаме помощ за избора на технология и продукти.

  • BREAM (Великобритания)
  • LEED (САЩ)
  • Green Star (Австралия)
  • EDGE (Световната банка)
Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75