Блогът на ТАНГРА

май 4

Климатични и вентилационни системи на зала 272 на Юридическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

  • май 4, 2015
Климатични и вентилационни системи на зала 272 на Юридическия факултет  на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Зала 272 в Софийският университет, стана „странно” популярна по време на студенската окупация през есентна на 2013 година. Всъщност, това е най-голямата лекционна зала в Алма Матер, с капацитет от 715 места.  В нея се провеждат студентски изпити, избират се ректори и се готвят бъдещите юристи на България.

Наскоро приключи цялостната реконструкция на залата (архитектурна и технологична). Финансирането се извърши от фондация „120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски””. Мащабната ремонтна дейност бе изпълнена по случай честването на 120-ата годишнина на факултета. Технологичната модернизация на залата бе свързана и с подмяна на климатичното и вентилационно оборудване. zala 272 sofiiski universitet

„ТАНГРА – АВ” ООД имаше задачата да произведе и въведе в експлоатация съоръженията за климатизация и вентилация на залата. Системите изградени, след обновяването на залата, включват централен въздухоподаващ блок, въздуховодна мрежа, шумозаглушители, огнепреградни (противопожарни) клапи и много други елементи.

zala 272 sofiiski universitetКлиматичната камера TANGRA AHU DEX S произведена и инсталирана в подпокривното пространство над зала 272, е с двустепенна рекуперация на енергия. Първата част от рекуперацията се осигурява от пластинчат топлообменник, а втората от термопомпен модул, при което се осигурява отоплението през зимата, охлаждането през лятото и доставянето на пресен въздух целогодишно. Количеството пресен въздух варира от 10 до 100%, в зависимост от моментното натоварване на залата (брой на студенти). Запазена е възможността за отопление от абонатната станция на университета, което позволява избор на енергоносителя, в зависимост от моментната му цена.

Въздухът постъпва под седалките с необходимата ниска скорост и осигурява равномерно температурно поле в обитаемата зона на залата.

В кабините за симултантен превод се подава пресен, климатизиран въздух. Взети са мерки за обезшумяване една от друга, както и навлизането на шум от залата.

Монтираната вентилационна система осигурява пресен въздух на студентите и преподавателите. Много изследвания доказват необходимостта от вентилирането на такива аудитории, като освен че се повишава комфорта, подаването на пресен въздух за обитателите помага за по-добро възприемане на лекционния материал и запазване на концентрация. Не на последно място, този тип системи спомагат за намаляване на заболяваемостта и алергиите при студентите, като филтрират пресния въздух.

Обработвания въздух от климатичната камера TANGRA AHU DEX S е до 20 000м3/ч., а с последователната двустепенна рекуперация от изхвърления въздух и околна среда се гарантира много ефективното използване на енергията. В зимни дни, със средна температура  -30С, климатичната камера може да произведе 120÷150kW/h топлинна енергия при консумирана мощност от едва 24÷30kW. Системите, произведени и инсталирани от фирма „ТАНГРА” са с най-висок клас на енергийна ефективност.

Част от сумата, получена от фирма „ТАНГРА” за изпълнение на зала 272 бе дарена от
инж. Юлий Армянов, управител на фирмата, за да бъде завършена залата. Така на 15.04.2015г., в навечерието на Деня на конституцията и юриста, най-голямата лекционна зала в Софийския Университет „Св. Климет Охридски” беше открита.

zala 272 sofiiski universitet zala 272 sofiiski universitet

 

Снимки: Росица Цанова (за А10 Magazine)

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75