Блогът на ТАНГРА

фев 26

Климатични Камери TANGRA AHU DEX S/M – Висока енергийна ефективност и гаранция за качеството на въздуха!

  • февруари 26, 2015

хигиенна камераВ наши дни, хората прекарват по-голямата част от живота си в затворени пространства. Всеки от нас иска да получава възможно най-качествената среда за живот (храна, вода, въздух, който дишаме).

Екипът на фирма “ТАНГРА” се занимава повече от 25 години с разработването и внедряването на системи за вентилация и климатизация. От 1994 година произвеждаме собствена линия рекуперативни блокове, които вграждаме в системите за енергоспестяваща вентилация. Това бе и зората на тези системи в Европа, а днес са общоприети по цял свят. Серията енерговъзстяновяващи блокове TANGRA EVB и климатични камери TANGRA AHU REC бяха първите продукти, които произвеждахме с рекуперация на енергия.

Надграждането на серията климатични камери с рекуперация на енергия TANGRA AHU – REC, бе логичното продължение в нашето развитие.

Стремежът да бъдем сред иноваторите в бранша и да предоставим на нашите партньори все по-качествени и високоефективни решения е водещ за нас. Това доведе до разработването и внедряването на нова серия климатични камери с двойна рекуперация. Въздухът се обработва първо в пластинчат или ротационен топлообменник, а след това се обработва допълнително чрез термопомпен модул. Това е серията климатични камери – AHU DEX S/M ( plug & play solution).

Цените на първичните енергоизточниците продължават да се повишават, с известни конюнктурни промени. Инвестициите за енергийната ефективност в последните години бяха насочени основно в изолиране на сгради и подобряване на дограми, за да се намалят загубите към околната среда и така превърнахме сградите с в термоси. Без пресен/свеж въздух животът в тези термоси е немислим.

Търсейки по-висока ефективност, а същевременно и доставяйки охладен, през лятото, или затоплен, през зимата, пресен въздух, ние създадохме новата серия климатични камери с термопомпен модул TANGRA AHU – DEX S/M. В камерите AHU DEX –M, термопомпения агрегат е изцяло вграден – моноблок, докато при AHU DEX-S, термопомпения агрегат е изнесен като отделно външно тяло – сплит (виж фиг.1.).

TANGRA AHU DEX - M TANGRA AHU DEX - S
TANGRA AHU DEX – M TANGRA AHU DEX – S
Фиг. 1

Цялата гама от решения, които предлагаме, са готови за вграждане и не се изисква допълнително подвързване към източник за отопление или охлаждане на пресния въздух. Всичко е включено в климатичната камера, фабрично изпитано и надеждно. За нашите партньори, остава само да транспортират , инсталират и оживят системата.
Традиционно, инсталирането на вентилационни и климатични системи включва климатична камера за доставяне на пресен и изхвърляне на замърсения въздух, инсталиране и подвръзване на климатичен агрегат (например чилър или термопомпа), който да се грижи за охлаждането на пресния въздух, както и котел, който да осигури затоплянето на пресния въздух .
Всичко това включва множество работни часове, на проектант, който да проектира инсталациите, на инсталатор, който да закара, монтира и подвърже тръбно и електрически всичките тези системи. Накрая, но не и по значение, пускането в експлоатация на три различни продукта отнема още време на хората, ангажирани с автоматиката.

treeКлиматичните камери с термопомпен модул TANGRA AHU – DEX S/M : високоефективно решение за целогодишна експлоатация.

Този тип климатични камери с двойна рекуперация предлагат решение с вграден пластинчат рекуператор или ротационно-регенеративен топлообменник, последван от термопомпен модул, който позволява охлаждане или отопление. 3

Първата част от спестяването на енергия се извършва от тъй нареченият “пасивен” елемент – пластинчат рекуператор с ефективност от 50% до 85% или ротационнен регенеративен топлообменник с ефективност до 75%.
Тази част подготвя пресния въздух за “активния” елемент в рекуперацията – термопомпеният модул. Вгражданите в климатичните камери, рекуператори са изпитани по стандарта на Eurovent EN308, което доказва тяхната ефективност. Освен серията рекуператори REC AL/AL+, по поръчка, в климатичните камери на фирма ТАНГРА може да бъде вграден високоефективен топлообменник REC HiE или ротационен регенератор.

термопомпен модулКакто вече казахме активната рекуперация в климатичните камери може да бъде два вида, в зависимост от предназначението на системата. Вариантът – AHU DEX M, когато целият термопомпен модул (изпарител, кондензатор, компресор и термопомпена автоматика) са вградени в климатичната камера и вариантът – AHU DEX S, когато в камерата са вградени в потока на въздуха изпарител/кондензатор, а отделно се монтира външното тяло на термопомпата.
Втората система позволява работа на пълна рециркулация на въздуха, първата само на частична рециркулация.
В климатичните камери TANGRA AHU DEX M се използва високоефективен компресор Copeland с инверторно управление и електронен терморегулиращ вентил (ТРВ). Всичко това дава възможност за регулиране на мощността от 10% до 100%, без промяна в параметрите. По-малко от 5 -6% от годишната работа на термопомпен агрегат е на 100% от неговата мощност. По тази причина, инверторното управление повишава ефективността на системата, като снижава и оптимизира разхода на енергия. Разтоварвайки компресора се увеличава и живота на системата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъздухът се транспортира от центробежни директно куплирани plug вентилатори с инверторно управление. По този начин се премахват загубите от ремъчна предавка, както и напълно се изключва възможността за скъсване на ремък. Инверторното управление оптимизира разхода на енергия, дори при пълно натоварване, като следи редица параметри на двигателите и същевременно подобрява тяхната защита. Подобрява се и възможността за автоматизация на процесите.

контролерКлиматичните камери TANGRA AHU DEX S/M се окомплектоват и с пълна автоматика и управление.
Това позволява управлението на електронни термо вентили, инверторния компресор и инверторите на вентилаторите. Специално разработеният софтуер, осигурява интелигентно управление при зимен и летен режим по зададена температура, използвайки само част от капацитета на климатичната камера, когато не е необходима цялата мощност. PLC контролерът, вграден в управлението на камерите, дава максимална гъвкавост за всеки конкретен случай – позволява надграждане на системата, връзка и управление от BMS, отдалечено WEB управление и мониторинг от отдалечен компютър през Интернет.

izbor

Кога да изберете климатична камера с рекуперация на енергия и термопомпен модул TANGRA AHU DEX M/S?

Преди всичко, тези съоръжения служат за проветрение (подаване на пресен въздух и изхвърляне на замърсения) Когато замърсяванията (СО2, VOC, влажност, газове и т.н.) се променят, климатичната камера трябва да променя съотношението на пресен и рециркулационен въздух. Това пести енергия.
Типично приложение на тези вентилационни системи могат да бъдат:

  • Търговски обекти
  • Офиси и бизнес сгради
  • Обществени сгради
  • Закрити басейни
  • Промишлени обекти без особени замърсявания

При избора на съоръжения е важно да се отчита, дали обекта има нужда от проветрение, отопление, охлаждане, но на първо място колко часа в денонощието ще работи дадената инсталация.

10 причини Защо да изберете климатична камера с вграден термопомпен модул TANGRA AHU DEX S/M?!

1. Доставяне на необходимото количество свеж въздух за обитателите. Този въздух е филтриран от външната среда и е с необходимата температура, затоплен през зимата и охладен през лятото.
2. Високата годишна енергийна ефективност се постига от двустепенна рекуперация.
3. Висока ефективност на термопомпения модул, получаващ въздух, който винаги първо преминава през пасивен топлообменник. (СОР зима/EER лято)
4. Възможност за регулиране на мощността, в зависимост от зададена температура и натоварване, както и замърсяването в помещенията (CO2, VOC, rH, др.)
5. Изключително гъвкава система на работа в зависимост от моментните нужди на обекта, на база температура и заетост – от 10% до 100%
6. Намаляване на капиталното вложение, като следствие от липсата на необходими допълнителни студови и топлинни централи за обработка на пресния въздух.
7. Естетично решение. Климатичната камера съдържа всичко за проветрението на обекта -all in one (всичко в едно)
8. Лесно инсталиране, пускане и контрол на системата – plug & play, без да има нужда от свързване към други системи.
9. Заводски тествано и с гарантирано качество на работа.
10. Климатичните камери TANGRA AHU DEX M/S са сертифицирани от международната организация TUV Rheinland.

calculator

Не на последно място, климатичните камери с вграден термопомпен модул са решение, което подпомага:

  • собствениците на сгради и крайните потребители, като намалява техните годишни сметки за енергия и повишава комфорта в сградите.
  • проектантите на ОВК системи, които няма нужда да предвиждат и разчертават допълнителни системи за обработка на пресния въздух.
  • инсталаторите, които няма да инсталират и подвързват три, а само една машина, доставяща пресен въздух с необходимите параметри.
  • персоналът по поддръжката и сервизните техници, които ще имат заводски гарантирана работа на системата и няма да обикалят между чилър/термопомпа, котел и климатична камера.

„Да си вземем парите от въздуха!”

вземете пари от въздуха

Климатичните камери с термопомпен модул TANGRA AHU DEX M/S се доставят на модули, за по-лесно транспортиране и монтаж на обекта. След монтаж, TANGRA AHU DEX M се подвързва електрически и е готова за експлоатация. При TANGRA AHU DEX S се подвързва и тръбна връзка с външното тяло, след което отново се пристъпва към пуск и настройка за експлоатация. Допълнителни връзки, нито електрически, нито тръбни са необходими. Системата е заводски тествана и единственото необходимо условие е тя да се пусне в експлоатация от оторизиран инсталатор. Това спестява време, усилия и най-вече финанси.

Предимствата на по-ниската консумация на енергия от двустепенната рекуперативна климатина камера водят до незабавни спестявания в годишните разходи и намаляване влиянието върху околната среда.

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75