Блогът на ТАНГРА

юли 15

Климатични камери TANGRA AHU – гаранция за качество на въздуха!

  • юли 15, 2015
Климатични камери TANGRA AHU  – гаранция за качество на въздуха!

AHU_210_290Съвременните сгради са все по-добре термично изолирани и дограмите (врати и прозорци) са все по-плътни.
Естествено възниква асоциацията за термос, в който кафето е горещо и ароматно дори и след 12 часа. Единственият недостатък е, че в този термос живеем ние!
Хората в индустриализираните страни прекарват между 70 и 90% от живота си в затворени помещения. Липсата на достатъчно количество пресен въздух, води до понижена трудоспособност, алергии и заболявания, особено при децата.

Има решение – здравословно, енергоспестяващо и екoлогично!

Серията климатични камери на ТАНГРА е разработена да задоволи нуждите от вентилация, отопление, охлаждане и възстановяване на енергия на различни по вид и предназначение обществени и промишлени сгради. Всички камери са разработени на модулен принцип, което улеснява транспортирането и монтажът им. Разделени са в три направления:

1. Стандартни климатични камери , с рекуперация на енергия TANGRA AHU REC

В зависимост от конструкцията, камерите могат да са едноетажни или двуетажни, с обхват от 3000 до 45000 м3/ч. Конструкцията им позволява вграждане и комбиниране на различните съоръжения (филтри, топлообменници, овлажнители и изсушители, вентилатори и др.), в зависимост от изискванията на клиента.
Рекуперацията на енергия се изпълнява във варианти: с междинен топлоносител (вода, етилен-гликол), пластинчат рекуперативен топлообменник или с регенеративен ротационен топлообменник.

2. С вградена термопомпа и двустепенна рекуперация TANGRA AHU DEX

Компактни и независими от външни енергоизточници, тези климатични камери се предлагат в две разновидности – с изцяло вграден термопомпен агрегат на директно изпарение или с агрегат с изнесено външно тяло. Различните модели са с дебит от 1800 до 16000м3/ч. (повече за тях можете да научите „тук”)

И последни, но не и по важност са:

3. Климатичните камери – хигиенно изпълнение TANGRA AHU HYG

Качеството на въздуха може да бъде от голямо значение за нашето здраве. Чистотата и подходящият микроклимат имат решаваща роля при болнично лечение на пациенти и по отношение предпазването на лекуващия персонал. Системите за обработка на въздуха са бариера, възпрепятстваща постъпването на микроорганизми в болничната среда, като в същото време осигуряват контрол на температурата и влажността на въздуха. Вентилационните камери TANGRA AHU HYG са с висока степен на очистване на въздуха и се изработват от неръждаема стомана, като всички повърхности са леснодостъпни за проверка и почистване. Всички климатични камери позволяват вграждане на филтри с различен клас на филтрация (от G4 до Н14 – EN 779).
Климатичните камерите хигенно изпълнение TANGRA AHU-HYG са предназначени за вентилационни и климатични инсталации на чисти стаи (например: операционни, реанимации и стаи с изолирани пациенти, спешни отделения, санаториуми), както и в специфични производства като производство на информационни оптични носители и електронни компоненти, фармацевтика, хранително-вкусова промишленост, производство на хлебни, местни и млечни изделия.

operacionna-zala-ventilacia-higienna-kameraproizvodstvo-mestni-produkti-higienna-kamera

Съвременно и многофункционално управление, позволява настройка и поддържане на различни параметри на съоръженията, включително и план-график за микробиологични тестове.

tangra-smart-control

CAREL_GAMMApCO5_hrCarel_Controller_picture

Всички климатични камери TANGRA AHU са напълно автоматизирани и готови за експлоатация, както и за свързване към BMS . Системите позволяват и дистанционно управление през Интернет или през мобилен Smart телефон.

 

tuv-rheinland-certifiedХигиенните климатични камери TANGRA AHU-HYG са сертифицирани от TÜV Rheinland, съгласно стандартите VDI 6022, VDI 3803 и DIN 1946-4 за хигиенни норми, както и DIN 1886, EN 13779 и EN13053 за климатични и вентилационни камери.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75