Блогът на ТАНГРА

юли 17

Климатикът навършва 110 години!

  • юли 17, 2012

Макар климатикът да доби огромна популярност в България едва през последните 10-15 години, неговата история започва в началото на миналия век в далечна Америка.

Негов „баща” е Уилис Кериър, който създава прототипа на първата машина за поддържане на параметри на въздуха през 1902 година. Уникалното на съоръжението било това, че освен да поддържа определена температура в помещението, давало възможно също да се контролира и влажността. През същата година заработва и първата климатична инсталация, изградена  в бруклинска печатница, където поради особеността на работния процес било необходимо да се поддържа определена влажност. Това изобретение дава голям тласък в кариерата на Уилис Кериър, а съоръжението намира все по-широко приложение в индустриалната сфера.

През 1906 година той патентова машината като „Апарат за обработка на въздух”. Основното приложение било за отопление и вентилиране на сгради, но също така и за изсушаване, охлаждане и не на последно място за пречистване на въздуха. Пречистването става  чрез впръскване на течност във въздушния поток, който преминава през сепарираща материя, която отделя течните и твърди частици съдържащи се във въздуха.

Постепенно климатика намира място не само в индустрията, но също така в жилищни и административни сгради, автомобили. Продажбите на климатици за домашна употреба нараства драматично през 50-те години на миналия век.

Първоначално, климатиците и хладилните машини са използвали  токсични и леснозапалими газове като амоняк, метил хлорид или пропан, които при изтичане, биха могли да доведат до злополуки. През 1928 г. е създаден първият фреон, който се е считал за по-безопасен за хората. Фреон® е търговска марка на DuPont, използвана за всички хлорофлуоровъглеродни (CFC), хидрогенирани CFC (HCFC), или хидрофлуоровъглеродни (HFC) хладилни агенти, известни днес като R-11, R-12, R-22, R-134A и т.н,  като името и номера съответстват на молекулярния му състав. Съвременни изследвания определят фреони R-11, R-12, R-22, R-123 като озоноразрушаващи, което налага заменянето им с нови и още по-безопасни, като R-410A, R-407C и др.

През 1991 Toshiba разработва първата инверторна система, което дава ново поле за развитие на тази индустрия.

Днес климатиците са ежедневие. Срещаме ги в различни варианти: обикновена или инверторна сплит система, мултисплит, VRV или VRF система за централна климатизация.  Дори и да не ги забелязваме, тези системи са все по-неразделна част от нашия живот.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75