Новините на Тангра

ное 7

Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия

  • ноември 7, 2011

На 7-ми и 8-ми ноември 2011 г. в хотел Шератон, София се проведе двудневен форум на тема енергийна ефективност и възобновяема енергия. Организатори на събитието са вестник Капитал и Българска фотоволтаична асоциация. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка. Фирма ТАНГРА бе партньор в конференцията и представихме нашата най-нова концепция: Възстановената енергия от вентилация трябва да се третира, като възобновяем енергиен източник и аналог на термопомпени инсталации.

Съгластно Европейска директива 2009/28/ЕО, аеротермалната енергия е възобновяем енергиен източник и в много държави от Европейският съюз, се третира с особено внимание при усвояването и.

<> Повече информация <>

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75