Новините на Тангра

юни 28

Избор с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. – Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Цифрова щанца

  • юни 28, 2023

 

 

 

 

Документация за участие можете да изтеглите от тук: Документация за избор на изпълнител_ТАНГРА-АВ ООД.

Открива се процедура „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Цифрова щанца (1 брой)“.

Документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Цифрова щанца (1 брой)“,
е във връзка с изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0070-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ от 10.04.2023 г., който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост – с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Документация за участие можете да изтеглите от тук: Документация за избор на изпълнител_ТАНГРА-АВ ООД.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
„ТАНГРА-АВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75