Новините на Тангра

юли 31

Качеството на въздуха, който дишаме. Влияние върху нашето здраве и производителност.

 • юли 31, 2023

Редица международни проучвания показват, че времето, което прекарва един съвременен човек в затворени помещения, е между 70% и 90% от неговият живот. Независимо от това дали сме у дома, на работното място, в магазина, в който пазаруваме, в ресторант или заведение, в кино или училище, качеството на въздуха, който дишаме (IAQ) пряко влияе върху нашето здраве и производителност. С право беше акцентирано върху тази тема и по време на пандемията от SarS-Cov-2 (Covid-19). Дори след приключването на пандемията, всички учени са обединени около тезата, че най-често вируса се разпространява респираторно, тъй като аерозоли от него се разнасят на до 8м. и остават активни до 12 часа.

Европейските лидери, лекари и учени, асоциации за вентилация и климатизация и експерти са наясно, че излагането на въздух с влошено качество причинява много повече вреди отколкото предполагаме.

Известно е, че лошото качество и липсата на пресен въздух в затворени помещения (Indoor Air Quality – IAQ) са свързани с редица заболявания, като астма, рак на белия дроб, хронични белодробни болести и алергии.

Тъй като в Европа няма единна статистика, използвахме данни на Public Health England. Според анализ във Великобритания, годишния брой на смъртните случаи от замърсяването на въздуха там е между 24 000 и 36 000 души, а разходите за здравеопазване, свързани с лечението им достига до £20 милиарда.

Когато е в покой, човек вдишва и издишва около 13 кг. въздух за 1 ден. Ако между 70% и 90% от времето си прекарвате в затворени помещения и замърсена вътрешна среда без вентилация, то това може да окаже сериозно въздействие върху здравето, както и да повлияе на производителност на работното място, отсъствия по болест и други.

Отворете очи за по-добър микроклимат в помещенията (IAQ)

Лошото качество на въздуха може да се отрази не само на здравето. Доказано е, че има въздействие и върху функциите на мозъка. Изследвания са установили, че лошото качество на въздуха в офиса може да има значително въздействие върху когнитивните функции на служителите, включително времето за реакция и способността за фокусиране, което влияе на производителността. Датско проучване сочи, че математическите задачи биха могли да се решават с до 14% по-бързо и ефективно при по-добър микроклимат.

Темата за качеството на въздуха е особено актуална и във връзка с продължаващите дебати, относно връщането на служителите в офиса и новите хибридни и дистанционни модели на работа. Ново изследване установи, че една трета от служителите не са се върнали на работното място от началото на пандемията, като някои шефове са изправени пред „съпротива“ от служителите, работещи от дома си.

 

Трябва ли да се инвестира в системи за вентилация в офисите и различните производства?

Едногодишното проучване на Harvard School of Public Health, включващо участници от шест различни държави, работещи в офиси, както и в различни индустриални предприятия и заводи, показва следните резултати: Установено е, че повишените концентрации на фини прахови частици – ФПЧ (PM2.5) и по-слабата вентилация, са свързани със силно понижаване на когнитивната функция, като участниците са показали по-бавни реакции и понижена точност.

Най-тревожното е, че според проучването „лошото качество на въздуха в помещенията засяга здравето и производителността значително повече, отколкото сме мислили досега“ – според водещия автор на изследването, Хосе Гилермо Седеньо Лоран, научен сътрудник в Department of Environmental Health.

 

Трябва да вземем мерки

След всичко описано по-горе, след като знанията за качеството на въздуха в затворени помещения и отражението му върху здравето са достъпни за всеки, след като за всеки собственик на сграда или бизнес, инвеститор или управител е добре информиран за влиянието върху производителността и заболяваемостта, трябва да се предприемат сериозни и жизненоважни подобрения в качеството на въздуха (IAQ), който дишаме в различни помещения.

Във Великобритания, Building Engineering Services Association (BESA) издаде наръчник, относно качеството на въздуха в затворени помещения за здравето и доброто физическо състояние на обитателите, заявявайки, че „има спешна нужда от определяне на цели за намаляване замърсителите на IAQ, както и да се установят най-добрите практики в индустрията за опазване на здравето и доброто физическо състояние на обитателите на сградата”. Наръчникът бе последван и от други издания на Европейски асоциации, като всяка има ца цел насърчаване инвестициите в по-добър микроклимат и здравословни параметри на вътрешният въздух (IAQ), а по този начин по-добро физическо и здравословно състояние на обитателите. Изводът, до който различни институции са достигнали, чрез години наблюдения и изследвания е, че качеството на въздуха и добрата вентилация правят освен ефективна една сграда, така също и здравословно място за обитаване.

 

Какво може да бъде направено в България?

Разбира се, в България има достатъчно закони, наредби и правила, както за проектиране, така и за изпълнение на нови сгради. Имаме поставени цели пред Европейския съюз за достигане, чрез реновиране и на съществуващ сграден фонд. За съжаление, няма проследимост на изпълнението на сгради, както и много често с цел финансови оптимизации на капиталното вложение, инвеститорите пренебрегват инвестициите в подходящи вентилационни системи.

Ако държавните органи изискват спазване на правилата и нормите на ЕС по отношение на изграждането на вентилационни системи, то ще има 5 изключително важни резултата за България:

 1. Хората ще живеят и работят в по-здравословна среда. Ще боледуват по-малко и ще страдат по-малко от алергии, астма и белодробви заболявания.
 2. Ще се отделят по-малко пари за лечение на болни. Хората ще са по-активни и ще допринасят за развитието на държават, чрез по-висок БВП.
 3. Чрез инсталиране на енергоспестяващи вентилационни системи с рекуперация на енергия, ще се намалят разходите за отопление и климатизация на заводи, предприятия, офис и административни сгради, училища и болнични заведения. По-този начин, икономиката на държавата ще бъде по-конкурентноспособна.
 4. Намалявайки разходите за отопление, ще се намалят и парниковите газове. Въздуха в градовете ще бъде по-чист и държавата ще има по-малко забележки и глоби от ЕС.
 5. Отчитайки по-малките въглеродни емисии, в баланса на България ще остане свободен капацитет от парникови емисии, които тя може да търгува на борсата и да спечели допълнителни пари в бюджета.

 

Предлагаме на Вашето внимание различни устройства, в помощ на установяването и подобряването на параметрите на микроклимат в помещенията:

 

 1. Soler & Palau AirSens – Измервател на СО2 , който предлага ефективен начин за измерване качеството на въздуха във всяка среда и същевременно сигнализира кога е необходимо да се предприемат действия за подобряване вентилацията, чрез LED индикация.

 

 1. Енерговъзстановяваща вентилация ТАНГРА произвежда широка гама от устройства за проветряване и филтринане на въздуха в помещения, като чрез своята гама енергоспестяващи блокове и климатични камери, дружеството покрива и най-високите изисквания за чистота на въздуха. Съоръженията за рекуперативна вентилация TANGRA се използват в училища, детски градини, еднофамилни къщи, административни и офис сгради, производствени предприятия и заводи, басейни, болници и санаториуми, автосервизни комплекси и търговски центрове.

 

 • Децентрализирани енерговъзстановяващи устройства TANGRA EVB School: подават пресен, филтриран и с желаната температура въздух в едно помещение, без да са необходими допълнителни вентилационни елементи (въздуховодна мрежа, вентилационни решетки и др.). Те могат да бъдат снабдени с датчик за измерване качеството на въздуха. Пресният въздух автоматично се регулира, в зависимост от нуждите на обитателите, като междувременно се следят параметрите за максималната енергийна ефективност.

 

 • Високоефективна енерговъзстановяваща вентилация TANGRA EVB HiE: 14 модела с различен дебит от 150 до 6400м3/ч., АС/ЕС вентилатори, алуминиев рекуператор, сертифициран от Eurovent, възможност за различни термични боксове за отопление и охлаждане, нисък шум и електрическа консумация.
 • Термодинамични рекуперативни блокове TANGRA EVB DX: Високоефективни енерговъзстановяващи системи с оползотворяване на енергия с пластинчат рекуператор въздух-въздух, а също и чрез вградена термопмпа. Ефективността на този тип съоръжения надхвърля 92%.

 

 1. Въздухопречиствател TANGRA AirSterilizer 07 – устройство за студена стерилизация на въздуха. В съоръжението има вграден НЕРА филтър, който прихваща до 99.995% от микроскопичните прахови частици, както и аерозолите разпространяващи вируси. Устройството е идеално за помещения, в които няма монтирана механична вентилация, чакални, съблекални и столови помещения.

 

Екипът на „ТАНГРА – АВ“ ООД предлага безплатна консултация по отношение обследване и изграждане на правилните вентилационни системи, за да може да се постигне здравословна работна среда и микроклимат, който ще направи екипа Ви по-здрав и по-продуктивен! Свързайки се с нас, ще можем да Ви помогнем да поддържате работното си пространство чисто и здравословно!

0887 73 73 75 / office@tangra.bg

 

 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75