Новините на Тангра

апр 11

Нова брошура на въздушните дестратифициращи вентилатори Eliturbo

  • април 11, 2021

Въздушен миксер дестратификатор Eliturbo

ВЪЗДУШНИ МИКСЕРИ И ДЕСТРАТИФИЦИРАЩИ ВЕНТИЛАТОРИ

Eliturbo е единственият дестратифициращ вентилатор, способен значително да намали енергийните разходи чрез равномерно разпределение на въздуха и влажността в помещения с голям обем, като промишлени сгради и производства, спортни зали, земеделски, селскостопански и зоологически сгради.

 

ELITURBO® използва специално хелицентрифугално работно колело, патентовано от IMPRESIND, което гарантира пълното смесване на въздуха в околната среда, без да създава неприятни течения. За разлика от традиционните въздушни смесители / дестратификатори, ELITURBO® не насочва въздушните потоци надолу в концентрирани зони, а разпределя въздуха по радиален и равномерен начин, с почти неосезаем въздушен поток, в съответствие с нормите за безопасност и хигиена. Явлението на естественото разслояване на горещия въздух се среща във всички сгради с голям обем и причинява трудности при отоплението на работните зони и голяма консумация на енергия поради разсейването на топлината към външни стени.

ПРЕДИМСТВА
Изключително доброто смесване на въздуха, генерирано от въздушният миксер ELITURBO® подобрява условията на микроклимата, дори по време на летния сезон, когато, поради високата температура и високия процент на относителна влажност се генерира микроклимат, непоносим за обитателите. Смесителят за въздух ELITURBO® подобрява постоянния въздухообмен през прозорци и други отвори, поддържайки непрекъсната и приятна вентилация в помещенията.

за да свалите брошурата, моля да натиснете „тук“

 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75