Новините на Тангра

юли 25
  • юли 25, 2012

Пелетна горелка за вграждане

TANGRA B30p

   * Работна мощност – от 17 до 30 kW, настройва се в зависимост от
Вашите нужди.

   * Висока ефективност и работа с различни по вид и качество пелети

   * Автоматично регулиране на постъпващия в горелката въздуха, водещо до по-голяма ефективност, независимо от моментната коминна тяга или други странични фактори.

   * Автоматично почистване на горелката.

   * Дигитален контролер за лесно управление на горивния процес и възможност за свързване към външни устройства.

 Опции:

Кит за автоматично почистване със сгъстен въздух

Бункер за пелети с вграден шнек и система за почистване със сгъстен въздух

За Ценова листа, моля натиснете тук < (I) >

 

Пелетните горелки TANGRA B30p са готови за вграждане в различни видове котли на твърдо гориво:

Пелетна горелка за вграждане в котли ТАНГРА

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75