Новините на Тангра

юни 5

Предизвикателствата пред ОВК специалистите през 2020г.

  • юни 5, 2020

Интервю за сп. Градът на Иван Армянов, MSc. І Управител Търговски отдел І

Предизвикателствата пред ОВК специалистите през 2020г.

Г-н Армянов, какви са основните предизвикателства пред съвременните ОВК системи в резултат на изискването за съответствие с новата реалност? В каква степен те са валидни за различните типове сгради по функции – офиси, търговски, индустриални, хотели, жилищни?

Повечето ОВК колеги са добре информирани и знаят необходимите изисквания и препоръки за проектиране, производство и изграждане на ОВК системите. В настоящата ситуация и пандемията на коронавирус SARS-CoV-2 (Covid-19) много хора започнаха спекулации и свободни разговори на темата за вентилационните и климатични инсталации. Това се случи не само в България, но и в цяла Европа. Хора, неспециалисти, твърдяха в първите дни на извънредното положение, че трябва да бъдат спрени всички вентилационни системи.

Ние сме член-кореспондент на ОВК асоциацията Eurovent, а от години сме и партньор на Европейската ОВК федерация REHVA. Веднага, след като бяха публикувани правила и насоки за работа от тези сдружения, ние направихме преводи на български език и ги публикувахме, както при нас, така и на техните сайтове, за да достигне информацията до повече хора. Имаме добри контакти и с немските асоциации за вентилация и климатизация, а те съвместно със здравния институт на Германия: Robert Koch Institute, който и Националния оперативен щаб на България ползваха за най-достоверен източник, изготвиха и публикуваха насоки. Всички тези високоуважавани органи се обединиха около следните препоръки:

  • Частици на коронавирус Covid-19 могат да бъдат открити основно в смукателните вентилационни системи. В системите за пресен въздух не са откривани до момента. За да се подсигури намаляване разпространението на вируси и бактерии трябва да се увеличи количеството пресен въздух доставян от вентилационните системи и да се спре или силно ограничи количеството рециркулиран въздух.
  •  Вентилационните системи да не се изключват, а ако няма обитатели те да бъдат превключени на минимална скорост.
  • Системите с рекуперация на енергия да бъдат проверени и да се подсигури липса на смесване на двата потока въздух.
  • Редовна профилактика и почистване на въздушните филтри също е препоръчителна.
  • Ако системите позволяват и няма да бъде нарушен въздухообменна, да се премине към по-висок клас на филтрация. Препоръчителни са филтри над F7 (EN779) или ePM1 55% (ISO16890)
  • Ако сега се проектира или произвежда съоръжение, вентилаторите да бъдат разположени спрямо топлообменника по такъв начин, че се гарантира липса на смесване.

 

Разбира се, това са общи насоки и е редно ОВК специалисти да подготвят препоръки за всяка сграда конкретно, според местоположението, предназначението и обитателите, както и спецификата на инсталациите за въздухообработка и въздухообмен. Това е често срещана практика в Германия и особено при чисти помещения, производства и болнични заведения, където е задължително инженер с VDI сертификат да изготви правилник за ОВК системите.

Какво е мястото на новите технологии за осигуряване на висок комфорт и в същото време адекватна защита за обитателите от преносими по въздуха вируси и бактерии?

Има различни видове системи за пречистване и дезинфекция на въздуха в помещенията. Все още нито едно не е изпитано и доказано средство за борба с коронавирус Sars-CoV-2 (Covid-19). Устройствата с UV лампи, устройства с хепа филтри и устройствата с нетермална плазма, които се предлагат на пазара от нас или наши колеги спомагат за пречистване на въздуха. Основният проблем обаче остава разпространение от повърхности или предаване от човек на човек. Въпреки това, силно препоръчвам използване на по-добри технологии, за да бъде подсигурен чист и здравословен микроклимат за обитателите и да бъде пречистен от бактерии и вируси въздуха, който дишаме.

Последните месеци често препоръчваме инсталирането на устройствата с нетермална плазма, тъй като техният начин на инсталиране и работа е подобен на устройствата с UV лампи, но плазмените частици полепват по ядрото на въздуха, както се закачат и частиците прах, и пречистват повърхности до които достига въздуха. Това води до по-добри резултати, както са установили колеги в лабораторни изпитания на две еднакви операционни зали в Италия. Едната операционна зала е била с инсталирана система за пречистване с нетермална плазма Jonix, а другата само със стандартна за операционна зала вентилационна и филтрираща система. При еднакво натоварване в първата зала при почистване и оценка са открити в пъти по-малко вируси и бактерии дори по повърхности, недостъпни за почистване от човек.

На какъв етап – консултантска дейност, проектиране, строителство, поддръжка и обслужване, трябва да бъдат предвидени съответните мерки за висока безопасност на обитателите?

Днес живеем в обстановка на пандемия. Това трябва да накара инвеститорите да изберат по-високоефективни системи с по-добра филтрация и повече системи за пречистване. Разбира се, една голяма част от сградите са вече изградени и системите в тях работят. При добро желание и готовност за инвестиране почти всички от тях могат да бъдат преоборудвани, за да отговарят на най-добрите практики за филтриране и безопасност.

Преди няколко години завършихме реновацията на хотел Рила в Боровец. Всяко съоръжение, което проектирахме за там трябваше да отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност, шум и същевременно да може да бъде внесено на части и сглобено в помещенията. С това доказахме, че ако има синергия между инвеститор, проектант, строител, производител и инсталатор, ОВК системите могат да бъдат подобрени във всяка фаза на обекта, без значение дали сега се проектира, строи или вече се експлоатира.

 

Какъв е вашият опит със системи за обработка на въздух и висока безопасност на обитателите? Към какво трябва да се стремят инвеститори, архитекти и строители?

Изпълнявали сме множество операционни зали в болнични заведения, лаборатории и чисти помещения с изключително високи изисквания. Разбира се, изграждали сме инсталации и в обществени сгради, хотели и офис сгради. Всичките тези сгради могат да бъдат обитавани в настоящата ситуация и вентилационните системи ще спомогнат за осигуряване на по-добър и чист въздух и намаляване частиците на вируси.

В началото на епидемията по поръчка на наш партньор произведохме хигиенно изпълнение вентилационна и климатична камера за лабораторията обработваща проби на коронавирус в гр. Плевен. В рамките на 10 дни я изпълнихме, колегите я монтираха и инсталациите заработиха. Това не е нов продукт или нова технология, но спазването на нормативни правила и изисквания за качествен микроклимат и производсво на този тип съоръжения не са често срещани в нашата страна.

Всеки инвеститор, архитект и строител трябва да пренасочи мирогледа си към качество и да се довери на специалистите. Търсенето на най-ниска цена води до грешки на всяко ниво – от проектиране, през изпълнение и накрая при експлоатация и поддръжка. Когато не се пестят пари от проектиране, колегите могат да използват достатъчно време и ресурси, за да проверят всяка част от инсталациите и да решат проблемите още на хартия/компютър. Ако това става по време на строителството – то просто ще бъде по-скъпо. Международни специализирани организации, които извършват ежегоден одит на производители на продукти, издават сертификат и гарантират на клиентите качество и постигнати параметри. Ние сме ежегодно одитирани и наши продукти се изпитват в лаборатории от Eurovent, TÜи от Dedal. Разбира се, накрая трябва да бъде изберан и изпълнител на проекта, който не прави компромис с качеството на изпълнение, за да се гарантира най-добрия резултат. Само така, една сграда би могла да осигури качествен микроклимат и да бъде сигурно място за обитателите си.

През изминалата година ТАНГРА празнува юбилей, какви нови проекти сте изпълнили и какви нови продукти представяте на пазара?

 

Да, на 17 август 2020г. ТАНГРА навърши 30 години и за нас това беше значимо събитие. През целия този период, ние не сме спирали с представянето на нови продукти и услуги, както и търсене и изпълнение на нови обекти и предизвикателства.

 

В началото на тази година изпълнихме вентилацията на тунела на обхода на гр. Габрово. Съвместно с партньорите ни в Чехия работим по проект за обновяване на училища и задължителна вентилация в класните стаи. Завършихме ОВК системите в операционните зали на новия корпус на болница „Св. Екатерина”.

 

В изминалите два месеца обновихме гамата от високоефективни енерговъзстановяващи блокове TANGRA EVB HiE, създадохме нова гама вентилационни системи с ротационни регенеративни топлообменници TANGRA EVB ROT, включително с вграден модул на директно изпарение DX-M/DX-S. При климатичните ни и вентилационни камери двустепенната рекуперация е широкозастъпена и ние от много години произвеждаме такива камери. В последните години произвеждаме все по-често и компакти вентилационни блокове с вградена термопомпа. По тази причина, в следващите месеци ще представим двете серии компактни системи с вградена двустепенна рекуперация на енергия и ефективност над 90%Всички съоръжения са произведени съгласно изискванията на Eurovent, EN13053, Регламент 1253/2014 и ErP Директивата.

 

При всички наши съоръжения, екипът на дружеството се стреми да предостави премиум продукт с най-висока ефективност, постигащ и надхвърлящ изискванията на действащите директиви и регламенти. Пример за това са нашите пластинчати рекуператори TANGRA REC HiE. Започнахме производството им през 2013г. и те покриваха изискванията на Екодизайн Директивата (125/2009/ЕС) и Регламент 1253/2014 – минимална ефективност от 2016г. 67%, а от 2018г. 73%. При изпитания в лаборатория на Eurovent нашите топлообменници показваха ефективност от 79÷88%. Европейските ОВК организации обсъждат нова стъпка за минимална ефективност от 2023г. – 75%. Ние вече сме готови и всички наши продукти отговарят на ErP 2023.

 

 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75