Новините на Тангра

дек 5

ТАНГРА E ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ, СЕРТИФИЦИРАНА ОТ EUROVENT

  • декември 5, 2018


снимка Юлий Армянов ТАНГРА

През 2018 година „ТАНГРА-АВ” ООД получи два сертификата за оборудване в областта на вентилационната и климатична техника:

    Сертификат № 18.10.072 за серия климатични и вентилационни камери TANGRA AHU

Сертификат № 18.11.001 за серия пластинчати рекуперативни топлообменници „въздух-въздух” TANGRA REC HiE

Тези две сертификата са част от стратегическата програма на компанията за постигане на съответствие продуктите й с най-високите международни изисквания. ТАНГРА е и единсвената до момента българска компания, сертифицирала продуктите си с Германската TUV Rheinland.

    Интервю с инж. Армянов, собственик и управител на ТАНГРА – АВ ООД

Инж. Армянов, какво означава Eurovent сертификат?

Във всеки бранш има различки организации, които удостоверяват качеството на продуктите като независима трета страна. При автомобилите това са звездите от EuroNCAP, EASA гарантира безопасност при самолетите, а на повечето електроуреди в бита има логото на UL (Underwritrers Laboratories), гарантиращо безопасност.

В областта на вентилационната и климатична техника тази организация е Eurovent. „Eurovent Certita Certification” е независим орган, който регламентира изисквания съобразно Европейските норми, провежда изпитания и удостоверява съответствие на продукти в областта на вентилационната и климатична техника.

Сертифтификацията е доброволна и в крайна сметка цели да гарантира на клиентите и потребителите пълно съответствие между декларирани и постигнати технически параметри.

Енергийната Eurovent класификация е важен показател за ефективно използване на енергията и респективно, екологичния ефект от това. Eurovent е и участник при съставянето на нормативни документи и директиви на Европейския съюз.

Защо ТАНГРА избра тази сертификация?

Евровент сертификацияИзискванията към изделията, които произвеждаме стават все по-сериозни и трудни за постигане. Предполагат едновременното използване на качествени материали, иновативни технологии и компоненти, модерни машини за производство и квалифицирани специалисти. Разбирате, че едновременното осигуряване на всички компоненти за производството на съоръжения от висок клас е трудна задача и всички са наясно с това.

Със съжаление споделям, че българското машиностроене все още страда от някои негативи от недалечно минало и задграничните продажби се реализират предимно на база цени, а не качество. Ниско-ценово ориентираните пазари си позволяват да приемат търговски заблуди, при които декларираните параметри не отговарят на реалните. За този проблем клиентите научават късно и в течение на годините плащат скъпо.

По тези причини, през 2013 год. няколко наши продукта бяха сертифицирани от TUV Rheinland. За да постигнем това трябваше да се запознаем с всички изисквания на Камарата на инженерите по топлотехника в Германия, да коригираме всички компоненти, които имаха някакви отклонения, да проведем множество тестове съвместно с лаборатории на Техническия университет в София и специалисти на TUV Rheinland.

Добра референция за постигнатото сертифициране тогава бе, че през 2016г. германските инженери от OSRAM приеха нашето оборудване и то бе внедрено в техен завод.

Това ни даде увереност, че сме готови да кандидатстваме и за сертифициране от „Eurovent Certita Certification”.

Преминавайки цялата процедура за придобиване на сертификата Eurovent, както и самият сертификат дават увереност на нашите клиенти и потенциални партньори за това, че следваме най-добрите производствени практики и постигаме необходимите параметри за инсталацията.

Г-н Армянов, казхте „преминаване през цялата процедура“. Прозвуча като нещо трудно. Какво имахте предвид?

Ако някой каже, че това е лесен, бърз и евтин процес – не му вярвайте! Независимо от отлично зададените правила и инструкции от сертифициращата организация и нашата подготовка, трябваше да вложим много, много усилия и средства, за да постигнем крайния добър резултат. Това включваше селекционни програми с необходимите адаптации, провеждане на прецизен одит в производственото ни предприятие, изготвяне на образци и изпитвания в лаборатории в Германия и Швейцария, съобразно тестовите програми на „Eurovent Certita Certification”.

След почти двугодишна усърдна работа по проекта, получихме сертификати, които удостоверяват, че декларираните параметри са постигнати.

Какво очаквате да донесе на компанията това сертифициране?

Сертифицирането гарантира на клиенти и потенциални партньори високо качество, което отговаря на всички европейски норми и стандарти. Дава спокойствие, че изискванията ще бъдат спазени и продуктите отговарят на зададените в проекта параметри.

Логично, след като спечелим доверието на клиентите си, бихме очаквали и повишение на продажбите, както на местния, така и на международния пазар. Към момента изнасяме нашето оборудване в над 15 страни по целия свят. До сега изграждането на доверие у клиентите ни в Европа е бил дълъг и труден процес, в който почти винаги се е налагало да се борим с предразсъдъците към България и българското машиностроително производство. Вече имаме възможност да се борим от позицията на проверен производител на оборудване от висок клас. Надявам се това да донесе допълнителни възможности за развитие на ТАНГРА и да помогне за изграждането на един по-добър имидж на българските продукти.

Какви са новите тенденции в ОВК оборудването в Европа?

Тенденциите могат да се разгледат в няколко различни аспекта.

Част от изискванията са дефинирани в европейските норми, директиви и стандарти. Там са заложени основните параметри, задно със сроковете, в които те следва да станат задължителни за всяко съоръжение от определен тип. От 2015г. нашите продукти покриват изискванията на директивата за Ecodesign 2018. Очакваме влизането и на Ecodesign 2021, която вероятно отново ще залегне и в българското законодателство.

В друг план, тенденциите се диктуват и от новите технологии и изискванията на пазара. Пример за такова нещо са така наречените „интелигентни системи“ – комбинация от хибридни вентилационна и климатична камера с прецизно интелигентно управление. Към момента произвеждаме съоръжения от този тип, за да проветряваме различни обекти на наши партньори в Европа. В Чехия и Полша има програми за изграждане на такива системи в училища, детски градини и университети. Така децата дишат пресен, чист въздух и страдат по-малко от заболявания. По мое мнение пазарният дял на комплексните решения за вентилация и климатизация с интелигентни управления ще става все по-голям.

Какво очаквате след сертификацията? Какво предстои сега?

Искам да подчертая, че фирмите в света, притежаващи Eurovent сефикат не са много – сертификат за климатични камери притежават под 100 фирми в света, а за рекуператори въздух-въздух ние сме 11-тата сертифицирана фирма. От 1 декември 2018г., ТАНГРА – АВ ООД стана и член-кореспондент на Eurovent Association за България. Ще имаме възможност да участваме на събранията в Брюксел и да подпомагаме развитието на бранша в България и Европа. Това е голяма стъпка и признание за нас.

Разбира се, работим усилено в разширяване на партньорската си мрежа в Европа, както и за осъществяване на интерестни обекти в България. В момента изграждаме вентилационни и обезпрашителни системи в нов завод за преработка на полимери, който ще бъден е един от малкото в Европа, както и завършваме мултифункционална сграда на фирма Геотрейдинг, която ще бъде сертифицирана по BREEAM. Сертифицирането на сгради с наше оборудване, не е новост, тъй като небостъргача Capital Fort на бул. Цариградско шосе, който завършихме през 2016г. е сертифициран по LEED, а детска градина „Слънце” в гр. Габрово бе сертифицирана от Passiv House Германия.

 Сега се готвим и за нови предизвикателства!

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75