Новините на Тангра

юли 9

„ТАНГРА” проведе технически семинар и обучение на тема „Високоефективни енергоспестяващи съоръжения” и „Климатични и вентилационни камери” за свои партньори от Гърция

  • юли 9, 2013

„ТАНГРА“ проведе технически семинар и обучение на тема „Високоефективни енергоспестяващи съоръжения“ и „Климатични и вентилационни камери“ за свои партньори от Гърция

Технически_семинар_ТАНГРА ОВК

На 3 и 4 Юли в сградата на „ТАНГРА“ се проведе двудневен семинар и обучение за гръцки партньори и колеги на фирмата. Инж. Юлий Армянов представи тенденциите за повишаване на  енергийната ефективност, както и функциите и предимствата от използването на високоефективните енергоспестяващи вентилационни системи, които са едни от най-новите продукти, предлагани от фирмата. Гостите от Гърция имаха възможност да се запознаят от близо с производствения процес и да затвърдят убежденията си за високото качество на предлаганите от „ТАНГРА“ високоефективни енергийни  решения за вентилация, климатизация и отопление, както и на качествения контрол, извършван през целия производствен процес.

По време на техническия семинар се проведе и обучение, свързано с програмата за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници „въздух-въздух“. От 02. 07 софтуерът за изчисляване на рекуперативни топлообменни апарати REC-AL, който е безплатно приложение, достъпно от фирмения сайта на „ТАНГРА“ е изцяло обновен. Гръцките партньори бяха впечатлени от възможностите, които програмата предоставя.

  Демонстрация_енерговъзстановяващи_съоръжения ефективност Демонстрация_енерговъзстановяващи_съоръжения Демонстрация климатични камери ТАНГРА
Вторият ден от семинара бе отделен за „Климатични и вентилационни камери“, като акцента бе поставен върху климатичните и вентилационните камери хигиенно изпълнение TANGRA AHU – HYG и климатичните камери с директно изпарение TANGRA AHU – DEX. Хигиенните вентилационни камери намират приложение във вентилационни и климатични инсталации за болници, операционни стаи, стаи с изолирани пациенти, реанимации, санаториуми, както и в специфични производства като хранително-вкусовата промишленост, оптико-електронната промишленост и други.

Проведеното от „ТАНГРА“ мероприятие имаше за цел не само да запознае колегите от Гърция с нововъведенията във фирменото производство, но и да затвърди дългогодишните си взаимоотношения с тях. „ТАНГРА“ изнася своята продукция в повече от 15 страни в Европа, като с партньорите си от Гърция работи от 1996 г.

Гръцки_партньори_ТАНГРА

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75