Новините на Тангра

авг 16

ТАНГРА пусна нов сайт за локална екстракция NEDERMAN – изцяло на български език!

  • август 16, 2016

Екипът на фирма „ТАНГРА“ подготви и пусна уеб сайт за локалната екстракция NEDERMAN, който е изцяло на български език – nederman.tangra.bg

Недерман са сведовен лидер в доставката и разработването на продукти и решения за филтрацията, обработката на промишлен въздух и управление на ресурсите и локална екстракция на дим и газове. От 2005 год. НЕДЕРМАН се представлява в България от фирма „ТАНГРА”. Екипа на компанията е висококвалифициран и е преминал всички обучения на NEDERMAN, включително за работа с взривоопасни прахове и тяхната филтрация.

От 2005 год. НЕДЕРМАН се представлява в България от фирма „ТАНГРА”. Екипа на компанията е висококвалифициран и е преминал всички обучения на NEDERMAN, включително за работа с взривоопасни прахове и тяхната филтрация.

Всички решения на NEDERMAN съчетават грижа за околната среда и за здравето на служителите в компаниите, чрез подобряване на ефективността на работа в производството. Това прави продуктите на компанията, както екологични, така също и ефективни и икономически целесъобразни. Във визията на концерна са комбинирани тези три понятия под общото име: еко-ефективност.

Предварително проучване Планиране Разработка на системите Инсталиране Поддръжка Обучение Рециклиране

Екипът на фирма „ТАНГРА” предлагат пълният обхват от решния на Nederman от етапа на предпроектното проучване, през разработката на системите, инсталирането, поддръжката, обучението и рециклирането им.

В сайта можете да откриете цялостни решения за:

   Автмобилните сервизи, пожарни и депа за обществен транспорт
   Металообработваща промишленост
   Екстракция и филтрация на дим от заваряване
   Улавяне и филтриране на маслени мъгли
   Улавяне и филтриране на прах в това число експлозивен такъв.
   Щадящо почистване
   Рециклиране на отпадни продукти
И още много други

 

Напълно безплатни за сваляне от специализираната интернет страница са техническите каталози на компанията на английски език, както и на руски език.
Освен пълната информация за продуктите на НЕДЕРМАН, тук ще можете да откриете и информация за концерна, както и новини свързани с техниката и развитието на компанията.
От сайта nederman.tangra.bg , можете да ползвате и безплатните софтуери за избор на макари за автосервизи или екстрактори на дим от заваряване.

За повече информация и помощ в избор на техническите решения, моля да се обръщате към екипа на фирма „ТАНГРА”:


инж. Юри Чернас

Продуктов мениджър Nederman
Chernas@tangra.bg
0885 261 789

Търговски отдел „ТАНГРА София”
Sales@tangra.bg
0884 407 117

 

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75