Новините на Тангра

сеп 20
  • септември 20, 2021

NEDERMAN – Комплексни решения за улавяне и екстракция на изгорелите газове от превозни средства 

Емисиите на отработени газове от двигателя могат да достигнат токсични нива в затворена сграда. Въпреки че превозните средства се движат само за кратки моменти на закрито, въглеродният оксид е без мирис (отработените газове на автомобила) и се натрупва в сградата.

 

Без контрол и отстраняване на изгорелите газове на автомобила, те могат да доведат до заболяване на работника, по-тежка поддръжка на съоръженията в сервиза и повреда на чувствителната електроника на диагностично и обслужващо оборудване в сервиза.

 

Nederman предлага цялостни решения за вашите специфични нужди – разработване и проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и обслужване.

Тези решения осигуряват подобрени условия на труд, чисто и по-привлекателно работно място, на което е лесно да се работи. Това означава, че могат да се изпълняват повече задачи по обслужване и екипите обслужващи автомобили или камиони да бъдат по-здрави.

Nederman предлага цялостни решения за отделни засмукващи маркучи и дюзи за вашите специфични изисквания за отстраняване на отработените газове на автомобила.

За да свалите брошурата, моля натиснете „тук“ 

 

Решенията на NEDERMAN ще Ви помогнат:

 

  • Да предотвратите рисковете за здравето и да имате едно по-здравословно място за работа
  • Да спазвате законите и разпоредбите за Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ)
  • Да поддържате работното си място чисто и подредено
  • Да увеличете производителността и да обслужвате повече превозни средства 

За да свалите брошурата, моля натиснете „тук“

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75