Новините на Тангра

мар 19
  • март 19, 2020

УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА ОТ БАКТЕРИИ И ВИРУСИ С ДО 99.99%

Jonix устройства нетермална плазма ТАНГРА

 

Нетермичната плазма има способността непрекъснато да пречиства въздуха и повърхностите. Използването и подобрява драстично хигиенните условия във въздуховодната мрежа и в помещенията. Нетерчината плазма убива до 99.99% от бактериите и намалява драстично възможността от разпространение на вируси по въздуховоди, вентилационни решетки и повърхности.

Има два подхода при избор на устройства за пречистване за дезинфекция, чрез нетермична плазма:

  1. Устройствата да дезинфекцират напълно въздуха, който се подава към помещенията от климатични и вентилационни камери.
  2. Устройства да третират напълно въздуха от климатични и вентилационни инсталации + да се инсталират устройства с нетермична плазма в помещенията, за да се гарантира неразпространяване на бактерии в помещенията. По този начин се получава най-добра дезинфекция.

 За повече техническа информация, моля „натиснете тук“

Принцип на работа на устройствата с нетермична плазма:

Устройствата зареждат с нетермална плазма въздуха преминаващ през тях и така той унищожава до 99.99% от бактериите и вирусите в него. Самият възух, който е зареден с нетермална плазма, има способността да дезинфекцира всяка докосната повърхност. Това допълнително „почистване” на повърхностите на работната среда в помещенията спомага и за почистване на повърхности, които не са лесно достъпни, чрез стандартните процедури за почистване.

дезинфекция на бактрии и вируси ТАНГРА

Трябва да се отбележи, че все още няма направени изпитвания за пречистване на COVID-19, но със сигурност се намалява драстично възможността за разпространение на всякакви видове респираторни вируси.

Предимства на Нетермалната плазма пред UV лампите

Устройствата за пречистване на въздуха с UV лампи са изключително популярни и от години се ползват за пречистване на въздуха в професионални кухни. За съжаление, тяхната ефективност е само при устройството с UV лампи, а не зарежда въздуха, който преминава през тях. Също така, максималната скорост на въздуха, който преминава през устройството трябва да бъде ≈ 2м/сек. И не на последно място, устройствата с UV лампи имат голяма консумация на електрическа енергия. За да се подобри ефективността им, много производители препоръчват поставяне на електростатични филтри, преди самите устройства с UV лампи. Самите UV лампи имат около 8000-9000 часа работен живот. Също така, когато са в близост до продукти от алуминии (пластинчати/ротационни алуминиеви рекуператори или отоплителни/охладителни секции) UV лампите могат да повредят другите продукти.

Устройствата с NTP (нетермална плазма) имат около 14000 часа живот. Също така, скоростта на въздуха в сечението не е лимитирана до 2.5м/сек. Може да се ползва и по-висока скорост. Разходите за консумативи са драстично по-ниски и не на последно място консумираната енергия на час е също по-ниска от устройствата с UV лампи.


Дефиниция

Думата плазма означава смес от йонизирани газове, съставено от голямо количество енергизирани частици, като йони и електрони, свободни радикали, молекули, както и неутрални атоми.

Йонизацията се случва, когато електрон придобие достатъчно енергия, за да преодолее силите на привличане между ядрото и атома. Този резултат се получава при процеси, генериращи плазма, при които температурата на йоните и неутралните атоми е значително по-ниска от температурата на електроните, говорим за студена плазма или нетермична плазма (NTP). Студената плазма излъчва светлина с дължина на вълната както във видимата част, така и в ултравиолетовата част на спектъра. Освен излъчването на UV лъчения, важна характеристика на нискотемпературната плазма е наличието на силно реактивни високоенергийни електрони, които създават редица химични и физични процеси, като окисляване, свръхнапрежение на атоми и молекули, производство на свободни радикали и други реактивни частици.

Плазма може да бъде изкуствено генерирана чрез подаване на газ с достатъчно висока енергия с помощта на лазер, ударни вълни, електрически дъги, електрически и магнитни полета, което означава създаване на газова енергия, така че да се реорганизира електронната структура на вида (атоми, молекули) и произвеждат свръх енергизирани видове и йони. Един от най-разпространените начини за изкуствено създаване и поддържане на плазма е използване на газов електрически заряд. По отношение на студената плазма се използват така наречените нетермични зауствания. Двата основни типа нетермични заряди на атмосферното налягане са коронов разряд и диелектрична бариера с изпразване.


ОБЩИ ЕФЕКТИ НА НЕТЕРМАЛНА ПЛАЗМА

Някои изследвания показват, че хората трябва да изпитват значителни ползи от използването на йонизатори с нетермална плазма. Медицинската литература всъщност показва, че промяната в концентрацията и подвижността на тези видове йонни има психофизиологични ползи.

Лечението със студена плазма също има важен пречистващ и хигиенизиращ ефект. Всъщност създадените йони се присъединяват в частиците въздух (прах, аромати, дим, цветен прашец) отрицателно или положително заредени. В резултат на това прахът има тенденция да се свързва с повърхности, които среща (например със стени в помещения), вместо да остане във въздуха. Подобен е и ефекта от нетермалната плазма – може да се отдаде от въздуха и да дезинфекцира не само въздуха в околната среда, но и повърхности в помещенията.

УСТРОЙСТВАТА JONIX

Устройствата JONIX попадат в категорията на така наречените йонизатори на въздух, което означава системи, които освобождават отрицателно и/или положително заредени частици във въздуха за дезинфекция. Тази йонизираща система за въздух се получава, чрез използване на студена плазма, придобита от подходящо предимство на коронния ефект. Този ефект се получава в резултат на електрическо поле, генерирано от напрежения, еквивалентни на приблизително 3000 V, поставени върху метална мрежа, изложена директно на въздушния поток за обработка. По-специално, плазмата се получава чрез диелектричен бариерен разряд (DBD), създаден от два метални равнинни и успоредни електрода, където диелектричният материал е разположен.

Разрядът се генерира в резултат на синусоидален или импулсен ток, който създава микро дъги, които се развиват поради натрупване на електрони върху диелектричния слой, който покрива един от електродите. Диелектричният материал предотвратява развитието на високи токове.

 Устройствата Jonix предотвратяват образуването на химически и биологични замърсители (плесени, бактерии, легионела и др.) на пресния въздух подаван към помещенията, върху вътрешните повърхности на въздуховодите и повърхностите в помещенията. Санитацията се извършва непрекъснато, като по този начин се предотвратява появата на прахови отлагания които са идеален субстрат за развитие на мухъл и бактерии.

За повече техническа информация, моля „натиснете тук“

JONIX MATE
За поставяне в помещения

JONIX DUCT
За инсталиране във въздуховодна мрежа

JONIX CUBE
Идеално решение за дома и офиса


JONIX STEEL
Идеално решение за заводи, производствени предприятия, хранително-вкусова индустрия и чисти стаи 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75