Новините на Тангра

юли 3
  • юли 3, 2012

Eliturbo миксер за въздух

въздушен миксер Eliturbo

Миксер за въздух ELITURBO

Eliturbo е миксер за въздух, който е в състояние да изравни вертикално и хоризонтално температурата и влажността в големи помещения и да намали разходите за отопление с до 30%.

Eliturbo използва специален хелиоцентрофужен ротор, патентован от Impresind, размесващ въздуха без да създава течение, което да дразни работещите. Произвежда се в съответствие с хигиенните изисквания и нормите за сигурност и безопасност на работната среда.

Eliturbo е въздушен миксер, който се различава от традиционните разслоители. Той не насочва потоците надолу и в концентрични зони, а разпределя въздуха радиално, засягайки големи площи без да създава осезаеми въздушни течения.

Стратифицирането на въздуха и  акумулирането на топлина близо до покрива е добре известен феномен при отоплявани пространства с голям обем. Той създава топлинна дисперсия и води до големи енергийни разходи.

Системата Elitubo предотвратява стратификацията на горещия въздух, с което намалява консумацията на енергия и подобрява комфорта в помещението.Изключителното размесване на въздуха с Eliturbo подобрява условията на средата дори през летния сезон, когато, поради  високите температури и високия процент на относителна влажност, се създава неприятен микроклимат  за персонала в сградите. Въздушният миксер Eliturbo създава постоянен въздушен обмен през прозорците и другите отвори, поддържайки активна вентилация на средата.

 МОНТАЖ

Eliturbo се монтира към тавана и се управлява от подходящо табло с регулатор на скоростта. Скоростта на движение на въздуха, в съответствие с хигиенните норми, е по-малка от 0.1 m/s.Хоризонталните въздушни потоци не се блъскат в хората и не предизвикват движение и преместване на прах и други леки субстанции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФАБРИКИ
Eliturbo може да се използва в индустриални и търговски сгради за повишаване ефективността на отоплението и подобряване на условията на работната среда.

СПОРТ И ЗАЛИ ЗА ОТДИХ, БАСЕЙНИ
Инсталирането на Eliturbo намалява големитe топлинни загуби, характерни за този сектор. Влажността и хлорните изпарения също се намаляват на повърхността на басейна. Ниските скорости (<0.1m/s) минимизират теченията и дискомфорта.

КУЛТУРА, ГАЛЕРИИ & МУЗЕИ
Това често са стари и големи сгради с изисквания за постоянна среда около произведенията на изкуството.

ФЕРМЕРСТВО и ОРАНЖЕРИИ, ОБОРИ
Оранжериите са с големи топлинни загуби, което е пречка за правилното разпределение на топлината, необходима за култивацията. Eliturbo може да разреши този проблем, пораждайки значителни ползи. Eliturbo създава равномерна влажност и е изключително полезен в борбата с кондензацията.

.За да свалите брошурата, моля натиснете <тук>!

технически данни на въздушен миксер Eliturbo

СНИМКИ НА ОБЕКТИ С ВЪЗДУШНИ МИКСЕРИ ELITURBO:

    

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75