Новините на Тангра

дек 13

Видео от събитието „Знаеш ли какво дишаш“ и презентация за училищна вентилация

  • декември 13, 2023

ТАНГРА взе участие в събитие на кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ посветена на микроклимата в училища и детски градини, което се проведе в сградата на Столична община на 30 ноември 2023 г. Събитието бе с подкрепата накмета на гр. София – г-н Васил Терзиев, а специален гост бе г-жа Мариета Георгиева (заместник-министър на образованието и науката). На срещата присъстваха представители на общински, държавни и образователни институции, както и партньори на кампанията. Вентилационните решения за пресен и чист въздух в училища и детски градини бяха представени от Иван Армянов, ръководител на ТрО на „ТАНГРА – АВ“ ООД.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75