Новините на Тангра

дек 5

Влиянието на системите за вентилация и климатизация върху ESG

  • декември 5, 2022

До преди пандемията от Covid-19 много компании, включително в България, бяха изградили и публикували корпоративна социална отговорност (CSR). За мнозина това беше безупречен начин да защитят репутацията на бранда си и марката, чрез актове на доброта и социално отношение. В последните 5-6 години, корпоративната социална отговорност започна да се развива в цял свят, като акцентира на прозрачността, автентичността и социалното създнание пречупени през призмата на екологичните, социалните и управленски критерии – ESG (Environmental, Social, Governance). Нормите за ESG вече се превърнаха в неразделна част от начина на работа на редица международни компании, независимо от размера и индустрията в която оперират. Всички тези компании извършват бизнеса си в сгради използващи системи за поддържане на микроклимата (вентилация, отопление и климатизация). До скоро, почти никой неразглеждаше оценката за ESG и влиянието и през призмата на изградените и поддържани ОВК системи.

Какво е ESG

ESG е термин, с който назоваваме данни и показатели за екологични, социални и управленски практики, описани в нефинансов годишен доклад. ESG дефинира успешните управленски практики на компанията и ги представя на всички заинтересовани страни, като инвеститори, служители, клиенти, доставчици, партньори и др. ESG докладите представят устойчивото развитие на дружествата и отношението им към всички социални, екологични и управленски фактори.

ESG impact HVAC TANGRA

Произходът на ESG

Терминът ESG е въведен през 2005 г., като обхваща интегрирането на екологични, социални и управленски фактори в процесите на дружеството. ESG обхваща широк спектър от фактори, които не са част от финансовите отчети на дружествата, но са изключително важни за всички заинтересовани страни, тъй като участват активно в управлението, изменението на климата, социалната отговорност и отношението с партньори на дружествата. За публичните компании, както и за международните корпорации, вече ESG се счита за една от най-важните части от стратегията на организацията. Много международни стокови борси вече въведоха ESG като задължително изискване за търгуваните корпорации.

Как може ОВК серкторът да влияе на ESG?

Изследване от 2010 г. на Wigenstad and Grini  изчислява, че в Европа от цялостната консумация на енергия в сградите, между 42% и 56% са разходите за отопление, климатизация и вентилация. Американският център за енергийна ефективност и устойчивост (CEES) ичисляват, че около 40% от световният въглероден отпечатък е от търговските сгради, от който малко над 40% идва от системите за вентилация и климатизация. От десетилетия насам, бизнесът се насочва към все по-зелено бъдеще, концепцията за екологични, социални и управленски практики (ESG) става все по-популярна и търсена. В това отношение, ОВК специалистите биха могли да предложат изключително добри мерки за повишаване ESG оценката:

  • За подпомагане и поддържането на доброто качество на въздуха (IAQ);
  • За намаляване енергийните разходи за вентилация, климатизация и отопление;
  • За намаляване въглеродния отпечатък, чрез използване на по-добри и иновативни продукти и управления;
  • Обучения за важноста на ESG, IAQ и в крайна сметка ползите за бизнеса и околната среда;

Акционери, инвеститори, както и всички доставчици и клиенти, днес гледат към компаниите, които да подкрепят по пътя в проактивни усилия за опазване на околната среда. Една от най-големите ESG практики, в които фирмите могат да участват, е използването на енергийно ефективно оборудване, тъй като не само може да спести много пари на бизнеса в дългосрочен план, но също така има по-малко отрицателно въздействие върху околната среда. Да не говорим, че има допълнителната полза от подобрения IAQ.

Използване на енергийно ефективно оборудване за вентилация

Качеството на въздуха в затворени помещения (IAQ) е изключително важно. След пандемията от Covid-19, изключително много дружества в Европа инвестираха средства и усилия в подобряване на системите за пресен въздух и филтрация, за да могат да подсигурят по-чиста и безопасна среда за служителите си. Това се случи в изключително малък мащаб и в някои дружества в България. Все още, за голяма част от инвеститорите и собственици на сгради, инвестициите във вентилационни и климатични системи са излишни разходи. Едно осъвременяване на вентилационна система за пресен въздух изградена в периода 2003-2008 г. може да доведе до намаляване разходите за отопление с почти до 90%. Тук, ОВК инженери и специалисти трябва да вложат много усилия, за да разяснят ползите за бизнеса, за намялаване разходите и подобряване качеството на въздуха в помещенията.

Използване на иновативно оборудване за охлаждане и отопление

След започналата война между Русия и Украйна, разходите за отопление и охлаждане в редица публични сгради се увеличиха неимоверно. Цените на енергоизточниците, не само в България, но и в цяла Европа скочиха драстично. ОВК специалистите могат да предложат различни решения за обновяване на сградните инсталации, които да доведат до намаляване разходите за отопление и охлаждане, но същевременно до намаляване въглеродния отпечатък на сградите. В сградите с водни инсталации, могат да бъдат подменени старите котли за отопление с термопомпени чилъри (водоохлаждащи/отопляващи агрегати) използващи нови видове фреон, които позволяват отопление с температура на флуида до 700С при външна температура -100С. Този фреон е с 682 пъти по-нискък потенциал за глобално затопляне (GWP) от най-разпространеният в момента R410.

Също така, ОВК инженери и специалисти биха могли да направят технико-икономически анализ на различни възможности за подобрения и подмяна на системи (радиаторно отопление, конвектори, котли, термопомпени чилъри, системи с променливо количество на фреона VRF/VRV, устройства за комбинирано отопление и електричество CHP и др.)

Умни устройства за управление и контрол на ОВК системите

Търговските центрове, обществените сгради (частни, общински и държавни), хотелите и производствените предприятия са най-големите потребители на енергия в страната. По-голямата част от тази енергия е за отопление, климатизация и вентилация, като ОВК системите консумират най-малко 40% от общата енергия на сградата. Оптимизирането на всяка система и нейното управление според нуждите (DCV) е ключово за подобрение на разходите за енергия и намаляване въглеродния отпечатък.

Интелигентните термостати, датчиците и сензори за управление спрямо нуждите на помещението (DCV – Demand Controlled Ventilation) и обитателите, както и системите са сградна автоматизация (BMS) могат да намалят значително разходите за вентилация, отопление и климатизация. Те позволяват настройване на температури и количество обработван въздух когато сте в помещението и намялаване разходите, когато не сте в сградата. Вентилация според нуждите (DCV – Demand Controlled Ventilation) е интелигентна система, използваща информацията от различни сензори и датчици, за да настройва дебита на обработван въздух и температурата му спрямо вашите нужди. Така ОВК системите имат по-ниска консумация на енергия и едновременно с това по-дълъг живот  на компонентите. Също така вече почти всички производители предлагат програмиране през мобилен телефон, таблет или компютър. Няма производител на климатична техника, който да не ви предлага към новите климатици за дома, приложение за отдалечено управление (тъй наречените smart-умни решения).

Защо ESG е важно?

Въпреки, че ESG става все по-популярно и важно за инвеститорите и международните корпорации, все още няма единни критери за оценка. Различните оценяващи агенции предлагат разнообразнни критерии и методологии за изчисление на ESG. Всички заинтересовани страни (инвеститори, клиенти и доставчици, общественост, търговски партньори, публични организации и др.) насочват вниманието си все по-често към информация за ESG оценките дружествата при техните избори.

Вентилационните и климатични системи играят важна роял в екологичен аспект, както става ясно от горепосочените изследвания. Освен за намаляване въглеродния отпечатък и разходите за климатизация и отопление, ОВК системите помагат и за поддържане безопасността на работните места, чрез по-добро качество на въздуха (IAQ). Голяма част от социалният компонент е начина, по който работодателите се отнасят към работниците и какви работни условия предоставя. ОВК системите и IAQ са ключови, тъй като предоставят по-добър комфорт, повече пресен и филтриран въздух, по-нисък риск от респираторни заболявания и алергии, по-добро проветряване на кухни, тоалетни и общи помещения и т.н.

Според нас, ESG ще започне да става водещ критерии при избор на ОВК система и решение. Все повече международни дружества се обръщат към ТАНГРА за съвет при избор на оборудване и преди сключване на договор заедно попълваме ESG въпросник, за да удостоверим, че тези продукти ще подобрят оценките им. Декарбонизацията на Европа минава през ESG за всички дружества, както беше гласувано в края на месец ноември в Брюксел. Вентилационните и климатични системи са най-бързото и лесно решение за подобряване ESG оценките на всяка компания.

ТАНГРА предлага на партньорите си оодит и оптимизации на ОВК системите

Повече от 33 години ТАНГРА изготвя за своите клиенти и партньори енергийно обследване и предложения за подобрение. Всяко предложение е подкрепено с технико-икономически анализ, включващ срок на откупуване на инвестициите. ТАНГРА е първият производител на енерговъзстановяващи рекуперативни блокове в България, като е и единственият сертифициран от Eurovent. В предложеният към клиенти, екипът на дружеството се старае винаги да предложи продукти отговарящи на най-високите изисквания за ефективност и устойчивост, като по този начин подпомагат клиентите си да постигат все по-добри ESG оценки. За повече информация и въпроси, можете да се свържете с нашият екип на 0887 73 73 75 или на office@tangra.bg

Sustainable HVAC and ESG

НОВИНИ във връзка с ESG

В понеделник, 28.11.2022 г., Съветът на Европейският съюз обяви окончателното одобрение на Директивата за докладване на корпоративна устойчивост (CSRD). Това бе последната голяма стъпка в преразглеждането и разширяването на измерването и докладването на корпоративната отговорност и устойчивост в ЕС.

С това одобрение и очакваното скорошно приемане на правилата от Европейският парламент, законодателният акт е вече приет. Правилата ще започнат да се прилагат от началото на 2024 г. за големи компании с над 500 служители, 2025 г. за дружества с над 250 служители или 40 мил. евро приходи и от 2026г. за всички регистрирани МСП на територията на ЕС.

Директивата за докладване на корпоративна устойчивост (CSRD) е създадена като актуализация на Директивана за нефинансово отчитане (NFRD) от 2014 г. Новите правила и обхват на Директивата за корпоративна устойчивост разширяват броят компании, длъжни да публикуват и предостяват прозрачно устойчивостта си. Очакваният брой от около 12 000 в момента се очаква да нарастне до над 50 000 дружества, които ще предоставят, заедно с годишните си отчети и отчети за въздействието си върху околната среда, човешките права, социалните стандарти и рисковете във връзка с тяхното развитие.

Директивата за докладване на корпоративна устойчивост (CSRD) ще изисква публично и прозрачно оповестяване на резултатите за ESG съгласно общата рамка на Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), като първоначалният набор от стандарти беше представен по-рано, през месец ноември 2022 г. Директивата и законодателните рамки ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, след като бъдат подписани от председателите на Европейския парламент и Съвета на Европа, а официално ще влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите-членки ще трябва да приложат новите правила в рамките на 18 месеца.

 

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75