Новините на Тангра

юни 6

Вземете контрол над въздуха във Вашата дървообработваща фабрика! 8 лесни стъпки от Nederman и ТАНГРА

  • юни 6, 2023

Научете как да създадете по-продуктивен екип, как да спестите енергия и как да запазите безопасността на работниците си във вашата фабрика за дървообработка.

 

1. Запазете безопасността и продуктивността на работниците
Прахът, който се образува по време на производствените процеси в дървообработващата индустрия, създава сериозни рискове за здравето и безопасността на работниците, както и за сградата и машините на дружеството. Ако не се контролира, прахът създава изключителни опасности на работното място, лошо качество на вътрешния въздух и рискове от запалителен прах, включително пожари и експлозии. Nederman и ТАНГРА предлагат решения за чист въздух, които създават безопасна и продуктивна среда, като защитават работниците от въздушни замърсявания и намаляват риска, свързан с възпламеняеми и взривоопасни прахове.

Видео:

2. Избягвайте експлозии и спазвайте стандартите и разпоредбите за запалителни прахове
В света се докладват около 250 пожара или експлозии във фабриките, свързани със запалителни прахове, всяка година. С правилните предпазни мерки и следването на директивите ATEX и NFPA, рисковият фактор за човешкия живот, машините и оборудването в дървообработващите фабрики може да се намали. Nederman и ТАНГРА имат сертифицирани експерти по запалителни прахове, които могат да ви консултират безплатно за подходящи системи за събиране на дървесен прах, устройства за безопасност при експлозии и решения за Индустрия на нещата през Интернет (IIoT). Така съвместно можем да създадем по-безопасна среда и да намалим рисковете от пожари и експлозии, свързани със запалителни прахове. Продуктите или комплексните решения на Nederman не само защитават здравето и живота на работниците, но и допринасят за устойчивия промишлен сектор с по-ефективна работа. 25% от случаите на пожари, свързани със запалителни прахове, се случват в дървообработващата индустрия, като довеждат до наранявания, щети на имуществото и загуба на производствено време. На работните места трябва да спазват разпоредбите на ATEX и NFPA, за да защитят работниците и фабриките от тези рискове. ТАНГРА и Nederman предлагат експертиза и решения, които помагат на клиентите да постигнат и поддържат съответствие с изискванията.

Видео:

3. Намалете времето на прекъсванията с надеждни решения за контрол на праха
Нашата роля е да предоставяме решения за чист въздух за Вашата фабрика, така че да можете да се концентрирате върху основната си дейност и да избягвате загубеното време в търсене на решения. Нашето качествено и надеждно филтриращо оборудване и услуги на място ви помагат да бъдете продуктивни и печеливши.

Видео:

4. Вземете контрол и наблюдавайте въздуха си – навсякъде и по всяко време
Технологията за Индустрия на нещата (IIOT) променя промишлените процеси. Уникалните ни интелигентни филтри Ви предоставят предимство днес и Ви подготвят за дигиталното бъдеще. С интегрирани сензори, онлайн наблюдение и отдалечен достъп можете да контролирате въздуха във вашата фабрика и да увеличите продуктивността и надеждността, като намалите общите разходи и станете по-устойчиви. Дигиталните и по-интелигентни инвестиции в оборудване се развиват бързо, и Nederman се ангажира да подпомага бъдещето на фабриките чрез технологията на Интернет на нещата и сензори, които оптимизират работата, производителността и поддръжката на Вашите филтрационни системи.

Видео:


5. Намалете разходите за енергия и оперативните разходи

Нарастващата осведоменост за намаляване на разходите за енергия и въздействието върху климата насърчава инвестициите в дървообработващата индустрия, включително и в системите за въздушно филтриране. Nederman и ТАНГРА разбират важността на тези инициативи и предлагат решения за дървообработващата индустрия, които могат да намалят консумацията на енергия с над 30% в сравнение с традиционните решения. Благодарение на решенията и комбинацията с подхода „myAir“ към обслужването могат да се постигат по-големи спестявания, намалени оперативни разходи и въздействие върху околната среда. Контролирането на оперативните разходи в дървообработващата индустрия е от съществено значение, за да останете конкурентоспособни и печеливши. Поради непрекъснатото повишаване на цените на енергията, Nederman и ТАНГРА се ангажират да предоставят решения, които намаляват разходите за енергия и поддържат производствените ви операции ефективни и печеливши.


6. Обезпечете непрекъсната работа, висока производителност и ниски разходи за поддръжка

Сервизната дейност се изпълнява от висококвалифицирани и обучени специалисти. Сертифицираните партньори и глобална верига за доставка на резервни части правят Nederman желан и търсен партньор за надеждно обслужване и доставка на решения във Вашите фабрики. Освен това, подходът „myAir“ Ви позволява да се фокусирате върху основната си дейност и да оставите ние да се грижим за сервиза. С нашата услуга на място и/или онлайн получавате активно наблюдение и поддръжка от експерти по филтрация на ТАНГРА и Nederman, за да гарантираме съвместно непрекъснатостта на работните процеси, високата производителност на екипа Ви и да намалите разходите за поддръжка. С експертните консултации при продажби, бързите доставки и сервизни офиси, разположени в София, Варна и Бургас, както и обширна мрежа от партньори, ТАНГРА и Nederman предоставят техническа помощ, консултация, монтаж и сервиз на място, както и резервни части и филтри, когато ви е необходимо.

7. Минимизирайте въздействието върху околната среда и гарантирайте съответствие с законите и регулациите
Законите и регулациите, свързани както с екологичното въздействие, така и със здравословните и безопасни условия на труд, стават все по-строги по целия свят, а изискванията за публикуване се увеличават. Дървообработващата индустрия ще трябва да предприеме по-строги мерки, за да изпълни съответствие и спазване на нормите за ЗБУТ, както в България, така и в Южна Европа. Със своите решения за екстракция, мониторинг, оптимизиране и докладване на качеството на въздуха можете да гарантирате съответствие със законите и регулациите, както и да намалите екологичното въздействие и да имате спокойствие, за да се фокусирате върху бизнеса си. ТАНГРА и Nederman работят превантивно, за да подобрят въздействието и предлагат продукти и решения, които помагат на партньорите си, за да постигнат по-устойчива дейност.
“Най-големият ни принос е, когато клиентите използват нашите продукти и решения, за да увеличат енергийната ефективност, намалят отпадъците и рециклират събрания материал, когато е възможно. Така освен по-добра работна среда и по-ниски режийни разходи, оставяме по-чиста планета на децата си!”

8. Широка гама от продукти / Готови решения
Без значение дали вашият бизнес и приложението за филтрация на въздуха са малки, средни или големи, прости или сложни, ръчни или автоматизирани, ТАНГРА и Nederman предлагат широка гама от решения, продукти и услуги, отговарящи на специфичните нужди на дървообработващата индустрия. От вентилатори, въздуховодни мрежи, управления, защитни и взривобезопасни устройства, мобилни и стационарни филтри. Проектиране и решения за локална екстракция и филтрация в 2D и 3D, доставка, монтаж, пуск и сервизна поддръжка са част от услугите предлагани от ТАНГРА. С Nederman SmartFilters имате решения за Интернет на нещата (IoT) и можете да имате обратна връзка за оборудването и постоянна услуга по отдалечена поддръжката на системата. Можете да избирате отделни продукти или пълни готови решения, които работят в момента и са устойчиви за бъдещето на Вашата фабрика.

Потърсете ни за безплатна консултация!
0887 73 73 75 / 0700 70 555
sales@tangra.bg / office@tangra.bg

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75