Блогът на ТАНГРА

окт 9

Презентация на ТАНГРА пред Българска търговско-промишлена палата и партньори на проекта WE-EEN

  • октомври 9, 2012
Презентация на ТАНГРА пред Българска търговско-промишлена палата и партньори на проекта WE-EEN

Между 3 и 5 октомври, БТПП София бе домакин на проекта WE-EEN (Wizard of the Environment: Enterprise Europe Network). Проект WE-EEN има за цел да подобри осигуряването на екологични услуги за МСП чрез мрежата Enterprise Europe Network. WE-EEN се фокусира върху три основни сектора: управление на отпадъци, повърхностна обработка и производство на компоненти и продукти намаляващи вредното влияние върху околната среда.

На презентацията присъстваха партньори от регионалните камари на Венето (Италия), Арад (Румъния), Хераклион (о. Крит, Гърция), Бавария (Германия), Словения, Черна Гора, Хърватска, Македония и Сърбия. Освен домакините от БТПП София, Пловдивската Търговско Промишлена Палата също са партньор по проекта.

Програмата в първия ден, в който бе презентацията на ТАНГРА, включваше представяне на „Възобновяеми енергийни източници” на Биляна Лозанова от Българска Ветроенергийна Асоциация, „Зелени МСП – Устойчива икономика” на Владислава Георгиева от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция, както и „Технологичен одит” на Ангел Милев от Фондация за приложни изследвания и комуникации.

Презентацията на „ТАНГРА” обхващаше различни решения от „Зелени продукти” в областта на вентилационната, климатична и отоплителна техника.

Основна точка в презентацията на ТАНГРА бяха „Енергоспестяващи блокове за вентилация”, имащи пряко отношение към качеството на въздуха в помещенията, работоспособността и здравето на хората. Редица икономически предпоставки обуславят инсталирането на такива системи. Беше представено и детайлно изследване на периода на откупуване. Сериозно внимание бе обърнато на хигиенните изисквания за качеството на въздуха.

На презентацията бяха показани също така предимствата на отоплението с пелети, тъй като са евтин и екологично чист енергиен източник. Основно предимство на тези съоръжения е високата степен на автоматизация, което от своя страна води до минимални усилия от страна на потребителя.

Котлите на пелети ТАНГРА

  • работят с всякакви по вид и качество пелети,
  • гарантирана работа при ефективността – 94%. Също така в тях е
  • имплементирана съвременна електропневматична система за почистване със сгъстен въздух.

Последна точка в презентацията бяха термопомпените инсталации – „зелените” решения за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване, набиращи все по-голяма популярност. ТАНГРА представи пред БТПП и партньорите от WE-EEN, термопомпени системи Mamy  на италианския производител TononForty , оползотворяващи геотермална енергия или енергия от кладенчева вода. Съоръженията са с капацитет от 10 до 40kW, като за по-големи мощности се прилага каскадно свързване. Системата позволява инсталиране на допълнителен топлообменник за подгряване на топла вода за басейн.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на WE-EEN

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75