Климатични камери и енергоспестяваща вентилация

TANGRA EVB HiE

TANGRA EVB HiE
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Високоефективната рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия.

TANGRA EVB ROT

TANGRA EVB ROT
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи с ротационен топлообменник

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB TOP

TANGRA EVB TOP
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи

Предоставят високоефективно решение за вентилация на еднофамилни къщи, жилища, индустриални и търговски сгради, автомобилна индустрия и много други.

TANGRA EVB AL / AL+

TANGRA EVB AL / AL+
Енергоспестяващи вентилационни системи

Рекуперативните вентилационни системи поддържат подходящ микроклимат в сградите и спомагат за намаляване разходите за отопление.

TANGRA EVB School

TANGRA EVB School
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради

TANGRA AHU Modular ST

TANGRA AHU Modular ST
Модулни климатични камери

Модулни климатични камери за вентилационни и климатични инсталации, сертифицирани от Eurovent Certita Certification.

TANGRA AHU Modular HYG

TANGRA AHU Modular HYG
Хигиенни климатични камери

Хигиенни модулни климатични камери за обработка на въздух в чисти помещения.

TANGRA AHU REC

TANGRA AHU REC
Климатични камери със стандартна ефективност

Секционнни климатични централи за обработка на въздух с възможност за избор на различни технологии за вентилация и климатизация.

TANGRA ACU

TANGRA ACU
Компактни въздухоподаващи блокове

Компактни въздухоподаващи блокове за подаване и обработка на пресен въздух към помещения в обществени и промишлени сгради.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75