Продукти / Климатични камери и енергоспестяваща вентилация

TANGRA EVB AL / AL+
Енергоспестяващи вентилационни системи


Рекуперативните вентилационни системи поддържат подходящ микроклимат в сградите и спомагат за намаляване разходите за отопление. Енерговъзстановяващи блокове TANGRA подават пресен и чист въздух към обитателите, засмукват замърсения въздух и едновременно възстановяват енергия / топлина от изхвърления въздух, като затоплят пресния въздух.

Серията TANGRA EVB AL / AL+ е икономично решение за различни видове  приложения. Гамата обхваща 9 типоразмера с дебит от 250м3/ч. до 8500м3/ч. и ефективност от 49% до 65% (EN308). Съоръженията се произвеждат за външен или вътрешен монтаж, както за  хоризонтален и вертикален монтаж.


  • Обработван дебит въздух: 250м3/ч. до 8500м3/ч.
  • Рекуперация / възстановяване на на енергия от 49% до 65% (EN 308)
  • Различни възможности за вградени компоненти (AC / EC вентилатори, вградена отоплителна секция или допълнителен термичен бокс за комфортно подаване на въздуха: водно отопление или отопление на директно изпарение и др.)
  • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Енергоспестяващи вентилационни системи TANGRA EVB AL / AL+:

Технически каталог
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация свържете се с нас за достъп

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75