Продукти / Климатични камери и енергоспестяваща вентилация

TANGRA EVB School
Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради


Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради.  • Обработван дебит въздух: 150м3/ч. до 6400м3/ч.
  • Рекуперация / възстановяване на на енергия от 79% до 88% (EN 308, ErP 2018, Eurovent).
  • Различни възможности за вградени компоненти (AC / EC вентилатори, вграден предварителен ел. нагревател за защита против замръзване, допълнителен термичен бокс за комфортно подаване на въздуха: водно отопление или отопление на директно изпарение и др.)
  • Най-високоефективните вентилатори клас IE5 с EC двигатели.
  • Възможност за модул на директно изпарение (термодинамична камера)
  • Интегрирано умно управление TANGRA Smart.
  • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.
  • Рекуператорите са изпитани и сертифицирани от Eurovent Certita Certification
  • Възможност за хигиенно изпълнение VDI 6022
  • Произведени, съгласно RLT 01, DIN 1886 и EN13053


Детски градини, училищни стаи, зали за обучения в универститети, административни и обществени и сгради, болнични заведения, санаториуми и др.


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Високоефективни енергоспестяващи вентилационни системи за училища, детски градини, болници и административни сгради TANGRA EVB School:

Търговска брошура (PDF за сваляне) свържете се с нас за достъп
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация свържете се с нас за достъп
Сертификат Eurovent

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75