Продукти / Локална екстракция Nederman

Металообработка и улавяне на маслени мъгли


Поддържайте помещенията свободни от метални стружки и опасна маслена мъгла чрез управление на отпадъците, събиране на мъгла от масло и охлаждаща течност и рециклиране на охлаждаща течност.

Металообработването с високоскоростна CNC обработка и рязане изисква големи потоци от охлаждаща течност и също така произвежда много вредни странични продукти във въздуха. Металообработването генерира маслена или охлаждаща мъгла, която представлява риск за здравето на служителите и може да причини проблеми в производството. Маслените остатъци могат да повлияят на чувствителната електроника, използвана в машини и сложно оборудване, създавайки риск от повреда или по-високи разходи за поддръжка. Решаването на тези проблеми чрез използване на ефективни системи за филтриране на маслена мъгла и обработка на материали на Nederman отваря големи възможности за намаляване на разходите и увеличаване на приходите.


Чист въздух в цеха за безопасна работна среда

Маслената мъгла може пряко да повлияе на здравето на операторите на машини и да наруши производството. Маслените остатъци се утаяват в цялата работна зона, което води до опасно хлъзгане на пода и работните повърхности. Продуктите и решенията на Nederman предпазват машините и работното място от опасна маслена мъгла. Ефектите са удължен живот на охлаждащата течност, намалени разходи за обработка на чипове и по-високи цени на скрап. Продуктите и решенията на Nederman поддържат машините и помещенията без остатъци и колекторите за маслена мъгла пречистват въздуха.

Събиране и филтриране на маслена мъгла

  • Спазвате разпоредбите за качество на въздуха в помещенията

  • Намалявате отпуска по болест

  • По-малко поддръжка и почистване на електрониката и контролите

Научете повече за FibreDrain oil mist filtration technology.

Цялостни решения / Metalworking

FibreDrain Oil Mist Filtration
FlexPak High Vacuum Central Cleaning System
FlexFilter High Vacuum Dust Collector
Industrial Vacuum Cleaners
RBU Central Vacuum System


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Металообработка и улавяне на маслени мъгли:

Филтри за маслени мъгли на Nederman

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75