Продукти / Въздухоразпределителни устройства

TANGRA FLD
Подови линеарни дифузори


Вентилационните решетки TANGRA FLD са специално конструирани за подаване на пресен въздух от вентилационни и климатични системи и монтаж директно на пода. Те са предназначени за въздухоразпределяне и позволяват носене на тежки товари върху тях. Подовите линейни дифузори са изключително атрактивни въздухоразпределителни устройства и могат да бъдат освен вградени в пода, също така монтирани на стена или върху строителен елемент. Дебитът на обработван въздух от една вентилационна решетка може да бъде от 100м3/ч. до 2880м3/ч. (27l/s – 800l/s).


Конструкция

  • Изработени са от масивни анодизирани алуминиеви профили, издържащи човешко натоварване.

Монтаж

  • Монтират се чрез присъединителна кутия или директно на строителния отвор.


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Подови линеарни дифузори TANGRA FLD:

Технически каталог

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75