Продукти / Въздухоразпределителни устройства

TANGRA SRD
Кръгли таванни вентилационни решетки с промяна наклона на изтичане „зима/лято“


Кръглите таванните вентилационни решетки TANGRA SRD са предназначени за подаване на въздух във вентилационните и климатични системи. Те са изключително подходящи за високи помещения, тъй като гарантират правилен и равномерен въздухообмен. Посредством регулиране ъгъла на изтичане на струята  може да се постигне далекобойност през зимните месеци (в режим отопление се препоръчва наклон 70° ÷ 90°) или равномерно разпределение на хладния въздух през летните месеци (в режим охлаждане се препоръчва наклон от 30° ÷ 45°). Регулирането на режимите „Отопление/Охлаждане“ може да става механично (ръчно) или автоматично (посредством електрически изпълнителен механизъм-задвижка). Автоматичното настройване наклона на изтичане може да се извършва на до 12 решетки едновременно. Това позволява бързо и без допълнителни разходи да се променя режима за целият обект. Дебитът на обработван въздух от една вентилационна решетка може да бъде от 600м3/ч. до 3500м3/ч. (166l/s – 972l/s).


Конструкция

  • Изработени са от алуминиев профил и стоманени лопатки.
  • Стандартно се боядисват в RAL 9010, като по желание на клиентамогат да се боядисат във всички RAL цветове.

Монтаж

  • Присъединяват се към въздуховодната мрежа чрезприсъединителен адаптор или гъвкави въздуховоди

Аксесоари

  • Присъединителна кутия (+K)
  • Вътрешна изолация (+Ii) или външна изолация на кутията (+Ie)
  • Задвижка за автоматична регулация (+MD)


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Кръгли таванни вентилационни решетки с промяна наклона на изтичане „зима/лято“ TANGRA SRD:

Технически каталог

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75