Продукти / Вентилационни елементи и въздуховоди

TANGRA TESPi
Електростатични филтри


Маслените пари, миризми и дим от професионалните кухни са все по-голямо притеснение за собствениците и инвеститорите на съществуващи и новоизгражданите ресторанти и заведения за хранене. От съществено значение е да се прилагат подходящи решения за контрол и минимизиране на тези вредности от инсталациите, за да се гарантира безопастност и съответствие с европейските норми и правила. Решенията за намаляване на маслените пари не само спомагат за опазване на околната среда от неприятни емисии, но също така те не позволяват натрупване на мазнини във въздуховодната мрежа, което може да доведе до риск от пожар.


Кухненските вентилационни системи TANGRA TESPi се състоят от различни модулни решения за контрол на мазнините, дима и миризмите от аспирационните системи. Въздуха преминава през успоредните пластини на филтърнтата клетка и там се утаяват маслените пари и вредности.

Нашите решения за кухненско вентилационно оборудване могат да Ви помогнат:

  • Да предотвратите пожари.
  • Да спестите пари.
  • Да намалите разходите за почистване на въздуховоди.
  • Да решите проблемите с маслените пари и вредните миризми.
  • Да постигнете съответствие с регулациите и нормите за аспирация.

Кухненските електростатични филтърни системи са специално създадени за аспирация на ресторанти и заведения. Те са сертифицирани от лаборатория във Великобритания, съгласно стандарт ASHRAE 52.2-2012 за изпитване ефективността на очистване на частици.

В ресторантите, заведенията за хранене и индустриалните кухни, по време на приготвяне на храна се образуват и утаяват мазнини, замърсители и неприятни миризми. Прилагането на кухненска аспирационна система с електростатичен утаителен филтър и UV-C лъчи допринася значително за минимизирането на тези проблеми

Електростатичният утаител с вградени UV-C лъчи филтрира мазните пари и неприятни миризми по време на готвене и намалява драстично образуването на отлагания на мазнини и последващия риск от пожари. Системите TESPi+UVC намаляват нуждата Вашата аспирационна система да се почиства и поддържа, удължават живота на филтрите, но още по-важното е че предлагат възможността за безопасна работа.

Модели:

  • TESPi – електростатични филтри, включващи груб механичен филтър, електростатичен филтър-утаител, вана за събиране на мазнини и ел. табло.

  • TESPi UVC – електростатични филтри с включени UV-C лампи за допълнително учистване.


Електростатичните филтри са изключително подходящи за учистване на мазни пари и аспирация в ресторанти, професионални кухни, хранителни и металообработващи производства, както и процеси с топлинни обработки, генериращи маслени мъгли.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75