Продукти / Вентилационни елементи и въздуховоди

TANGRA REC AL/AL+ и TANGRA REC PP
Топлообменни апарати въздух-въздух


Рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия. ТАНГРА е производител на рекуператори въздух-въздух от 1992г.


Серията TANGRA REC AL/AL+ е изработени от алуминиеви ламели, а серията TANGRA REC PP е изработена от полипропиленови ламели. Гамата TANGRA REC AL/AL+ обхваща 19 модела с различен дебит от 150м3/ч. до 36 000м3/ч. и ефективност между 45% и 65% (EN308), а гамата TANGRA REC PP обхваща 20 модела с дебит от 150м3/ч до 4400м3/ч и ефективност до 66%. При по-големи дебити могат да бъдат комбинирани няколко топлообменника.


  • Обработван дебит въздух: 150м3/ч. до 36000м3/ч.
  • Рекуперация / възстановяване на на енергия от 45% до 66% (EN 308).
  • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.
  • Възможност за хигиенно изпълнение VDI 6022


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Топлообменни апарати въздух-въздух TANGRA REC AL/AL+ и TANGRA REC PP:

Търговска брошура
Технически каталог свържете се с нас за достъп
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация свържете се с нас за достъп
Сертификат Eurovent свържете се с нас за достъп

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75