Продукти / Вентилационни елементи и въздуховоди

TANGRA REC HiE
Високоефективни рекуператори / топлообменни апарати въздух-въздух


Високоефективната рекуперативна вентилация предоставят възможност за поддържане на подходящ микроклимат в помещенията, като спомагат за намаляване разходите за енергия. Сърцето на този тип съоръжения е топлообменникът въздух-въздух (рекуператор). Там двата потока си обменят енергия/топлина. ТАНГРА е производител на рекуператори въздух-въздух от 1992г.


Серията TANGRA REC HiE е идеалното решение за различни видове  приложения, отговаряща на взискателни изисквания и предоставяща висока ефективност и възможности. Гамата обхваща 11модела с различен дебит от 150м3/ч. до 1500м3/ч. и ефективност между 79% и 88% (EN308; ErP Регламент 1253:2014 / 1254:2014). При по-големи дебити могат да бъдат комбинирани няколко топлообв колона или няколко колони. Топлообменните апарати TANGRA REC HiE са сертифицирани от Eurovent.


  • Обработван дебит въздух: 150м3/ч. до 1500м3/ч.
  • Рекуперация / възстановяване на на енергия от 79% до 88% (EN 308, ErP 2018, Eurovent).
  • Лесно инсталиране, пускане в експлоатация, почистване и поддръжка.
  • Рекуператорите са изпитани и сертифицирани от Eurovent Certita Certification
  • Възможност за хигиенно изпълнение VDI 6022


Жилищни сгради, индустриални и производствени сгради, магазини и търговски и логистични центрове, автомобилната, самолетостроителна и сервизна индустрия, офис сгради, административни и обществени и сгради, детски градини и училища, болнични заведения и басейни


От тази секция можете да свалите пълната документация, свързана с Високоефективни рекуператори / топлообменни апарати въздух-въздух TANGRA REC HiE:

Търговска брошура
Технически каталог свържете се с нас за достъп
Инструкция за инсталиране и пуск в експлоатация свържете се с нас за достъп
Сертификат Eurovent свържете се с нас за достъп

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75