Блогът на ТАНГРА

май 20

Продуктите на фирма ТАНГРА са част от програмата за Енергийна Ефективност за Микро, Малки и Средни Предприятия – „Енергийна Ефективност и Зелена Икономика”

  • май 20, 2013

Високоефективна енергоспестяваща вентилация EVB-HIEПрограмата за енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на българското Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП.

На този линк можете да видите повече информация за самата програма <I>

С кредит „Енергийна ефективност и зелена икономика“ можете да финансирате непроизводствени продукти, водещи до намаляване на потреблението на енергия, както и по-ефективни продукти, свързани повишаване енергоефективността на производството на МСП.

Фирма ТАНГРА подпомага българския малък и среден бизнес, чрез нейните продукти, които са част от СДМО – Списък на Допустими Материали и Оборудване (Предварително одобрени материали и оборудване) на програмата за Енергийна Ефективност за Малки и Средни Предприятия – „Енергийна Ефективност и Зелена Икономика”.

Примери за проекти, които са допустими по програмата:

  • Закупуване на нов ефективен котел на биомаса за подмяна на стар. (TANGRA CL 35, TANGRA HP 30, очаквайте скоро и TANGRA CL80)
  • Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране.
  • Преминаване от стара вентилационна система към съвременна със система за рекуперация на топлина за производствения процес. (TANGRA EVB, TANGRA EVB HiE, TANGRA REC)
  • Инсталиране на термопомпи и чилъри за отопление и охлаждане на производствени предприятия и административни сгради (Hitachi Yutaki и Hitachi Samurai)

Пелетни котли Тангра

Също така специалистите от фирмата ще помогнат с безплатна консултация, съвети и насоки за избора на най-оптималното решение за целта на клиента.

На този линк можете да видите и пълния набор от продукти на фирма ТАНГРА, които са част от програмата. Таблицата с продуктите е разположена в долната част на страницата и ако не я виждате в момента то превъртете надолу докато не се появи. Ние се стараем да я увеличаваме ежеседмично, за да може все повече наши продукти да бъдат в полза на малките и средни предприятия.

За връзка с нашите специалисти можете да използвате този линк.

Tangra_TD_2012_3_ted

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75