Изпълнени проекти / Car and Vehicle centers

Aвтосервизен и търговски комплекс на Toyota


Фирма ТАНГРА изпълни автосервизен и търговски комплекс на Toyota

През 2009г. фирма „ТАНГРА” завърши втория автосервизен и търговски комплекс на японския концернт Тойота – „Тойота София Запад”. Възложител на изпълнението бе „ТМ – Ауто”, а отговорник по частта вентилация отопление и климатизация бе ТАНГРА. Комплекса има разгъната застроена площ от 11 000 кв. м., паркинг за над 400 автомобила и възможност за едновременно обслужване на над 20 автомобила.

С оглед нуждите на компанията, автосервизния и търговски комплекс е технологично и алхитектурно разделен на две сгради. Първата сграда включва шоурум, администрация и основен сервиз, а втората е изградена само за изпълнение на бояджийни и тенекеджийни услуги.

Поради разделението на сградите в обекта, има предвидени и два самостоятелни енергийни центъра. Източникът на енергия и за двата е природен газ, който се доставя от централна газоснабдителна мрежа.

В административно-търговския комплекс, намиращ се в първата сграда, енергийния център са инсталирани три газови термопомпи по 25 конски сили, всяка с мощност 70kW на охлаждане и 80kW на отопление и котел за отопление с мощност от 200kW. Термопомпите и котлите са окомплектовани с хидравлични модули и предпазна арматура.

Климатизацията в шоурума става посредством климатична вентилационна камера TANGRA AHU REC 20, с дебит от 20 000м3/ч. Климатичната камера има възможност за частична рециркулация на пресния въздух и е инсталирана на покрива на изложбената зала.

Тъй като помещението е с височина 6м., за да се осигури по-добро въздухоразпределение, на тавана са инсталирани вентилационни решетки TANGRA SRD с променлив наклон на изтичане за зимен и летен режим. Наклона на лопатките се регулира с автоматичен механизъм Belimo с дистанционно управление. По този начин, екипа на фирма „ТАНГРА”, гарантира слизането на топлия въздух в работната зона през зимните месеци, и правилното въздухоразпределяне на студения климатизиран въздух през летните месеци.

Климатизацията в административните помещения става посредством вентилаторни конвектори, а вентилацията се осъществява от отделна климатична и вентилационна камера TANGRA AHU REC 06, с вграден пластинчат рекуператор, за намаляване на енергийните разходи.

Основния сервиз се намира в първата сграда. В него са обособени основен и експресен сервиз, голямо работно помещение, както и отделени работни стаи за поправка на електро агрегати, акумолаторно, ремонт на инструменти, стая за първа помощ, склад за резервни части.

Отоплението в основния сервиц е решено с въздухоотоплителни апарати TANGRA BAB – V.

Вентилацията в помещението осигурява 3-кратен въздухообмен. Пресния въздух се филтрира, без да се затопля. В помещението има изградена местна смукателна вентилация, чрез гофрирани маркучи Nederman, излизащи от гнезда в пода за всеки пост. Системите на Nederman завършват с дюзи, за монтаж директно на ауспусите на автомобилите. Това позволява работа на ремонтиращия се автомобил, без да се изхвърлят отработени газове в помещението. Изхвърлянето на изгорелите автомобилнигазове става над покрива на сградата.

В работните помещения е осигурена принудителна вентилация, както и радиаторно отопление. За акумулаторното помещение смукателната вентилация е с взривозащитен и кисилиноустойчив вентилатор Soler & Palau Ventilation Group.

Примния сервиз, стаите за ръководител сервиз, персонал и администрация са климатизирани със инверторни системи на дирексто изпарение
Hitachi VRF. Вентилацията в тези помещения е изградена, спрямо изискванията на българското законодателство.

Складовите и битови помещения са с радиаторно отопление, но без охлаждане. В тях има вентилация, спрямо санитерните изисквания.

В търговско-административния комплекс на Тойота София Запад има изградена столова. В това помещение има изградена вентилация и отопление. Отоплението е радиаторно, а вентилацията е общообменна и местна. Пресния въздух, след обработка се подава в залата за хранене, а отработения въздух се засмуква от смукатели. Въздуха от кухненските чадъри и над бар-бюфета се засмуква отделно и се изхвърля над сградата.

Енергийния център, отговарящ за втората сграда, се състои от два котела по 200kW, помпена и предпазна амратур, както и аварийна вентилационна инсталация с управление, чрез газ-анализатор, който следи за концентрация над допустимите норми. Отоплението в тази сграда е изградено с въздухоотоплителни апарати.
Тук са събрани отделения за шлайфане, демонтаж и монтаж на детайли, бояджийно и тенекеджийно.

Вентилацията на сектора за тенекеджийни дейности е локална, тъй като има заваръчни работи и отделяне на вредности. Смукателната вентилация е с дебит 6500м3/ч. Почти цялата смукателна вентилация е в долната част, при отделянето на врености. Нагнетателна вентилационна камера TANGRA AHU с дебит 6000м3/ч., оборудвана с филтърна секция, вентилаторна секция и газова термична секция с мощност 50kW.

Вентилацияна на сектор демонтаж-монтаж е общообменна, изпълнена с климатична камера TANGRA AHU REC с дебит на въздуха от 4500м3/ч.

В сектора за шлайфане общообменната вентилация е с разминати масови дебити и засмукването превишава нагнетяването. Това е породено от вредностите в помещението. Климатичната камера е снабдена с пластинчат рекуператор и газов топлообменник с мощност 100kW. Дебитите съответно са: нагнетяване – 8000м3/ч. и засмукване 9000м3/ч. Управлението на вентилаторите е с честотни инвертори.

Вентилацията в сектора за бояджийни услуги е локална. Двете бояджийски камери и двата подготвителни поста с с автономни вентилационни уредби, като част от въздуха, който циркулира се изхвърля, след филтрация. Има изградена принудителна нагнетателна вентилация, чрез вентилационна камера TANGRA AHU SD с дебит 16200 м3/ч. Освен филтърна и вентилаторна секция, камерата е снабдена и с термична газова секция с мощност 180kW. Тъй като, бояджийните камери са захранени с природен газ, екипът на фирма ТАНГРА изпълни и аварийна смукателна вентилационна система, управлявана от газ анализатор, отчитащ концентрацията на газ в помещението.

Поради височината на всичките сервизни помещения, за нагнетателната система са използвани вентилационни решетки TANGRA SRD, с променлив наклон на изтичане за зимните и летни месеци.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75