Изпълнени проекти / Car and Vehicle centers

Шоурум и сервиз M Car Sofia BMW


Доставка на хибридни климатични камери с двустепенна рекуперация/регенерация на енергия и тепмопомпена секция на директно изпарение:
– Климатични камери TANGRA AHU DEX S 74
– Климатични камери TANGRA AHU DEX S 36

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75